Niewsbrief

Tuinjaar

Zomerbloeiende bolbloemen planten

Zomerbloeiende bolbloemen plantenZomerbloeiende bolbloemen planten

Naast de bekende voorjaarsbloeiers zoals tulpen, narcissen of sneeuwklokjes, is er een kleinere groep van zomerbloeiende bol- en knolgewassen die in het voorjaar worden geplant en nog hetzelfde jaar in bloei komen. Hiertoe behoren bijvoorbeeld montbretia's, gladiolen, canna's, melksterretjes (ornithogalum) en knolgewassen.

Het is nodig:

  1. Planten: gezonde bol- en knolgewassen om in het voorjaar te planten.
  2. Gereedschap: plantschop of planthout.
  3. Accessoires: vliesdoek of bakken om de scheuten te beschermen bij late vorst, slakkenbescherming, eventueel geschikte bakken (vrij ondiep maar met een grote diameter) en goede potgrond.

Instructies

  • Controleer voor het planten zowel de nieuw gekochte als de zelf geoogste bollen en knollen zorgvuldig op rotte, verdroogde, verkleurde of ingevallen plekken en sorteer ze bij twijfel om verspreiding van ziekten in de tuin te voorkomen.
  • Als vuistregel voor de plantdiepte geldt: twee tot drie keer zo diep als de bol hoog is.
  • Als na het ontluiken vorstnachten worden voorspeld (bijvoorbeeld half mei tijdens de IJsheiligen), de jonge planten beschermen met vliesdoek of afgedekte bakken.
  • Bij planten die het risico lopen door slakken te worden opgegeten, de verse knoppen dienovereenkomstig beschermen.
  • De eisen van de afzonderlijke soorten variëren en zijn te vinden in de instructies die op elk bollenzakje moeten staan. Voor gladiolen geldt bijvoorbeeld ook dat ze zo mogelijk elk jaar op een andere plaats moeten worden geplant, omdat ze anders aan vitaliteit inboeten.
Opmerkingen over verdere zorg

Opgemerkt zij dat de meeste van deze planten gewoonlijk overblijvende planten zijn, maar in ons gebied niet winterhard zijn. Daarom moeten ze in de herfst worden uitgegraven en vorstvrij overwinteren. Veel soorten zijn ook geschikt om in bakken te planten en kunnen samen met die bakken op een vorstvrije plaats de winter doorkomen.

Andere onderwerpen

Zomerbloemen buiten zaaienZomerbloemen buiten zaaien

Veel zomerbloemen kiemen betrouwbaar, zelfs bij lage temperaturen, en kunnen daarom direct buiten worden gezaaid. Ze zullen dan later bloeien dan binnenshuis gekweekte planten, maar ze zijn gewoonlijk krachtiger en bloeien overvloediger en langduriger. Geschikt voor vroege uitzaai in de open lucht zijn bijvoorbeeld cosmea, Californische klaproos, zonnebloem, aster, zinnia, nasturtium, meidoorn, strobloem, goudsbloem of voedererwt.

Ontdek nu
Laatste inzaai van eenjarige zomerbloemenLaatste inzaai van eenjarige zomerbloemen

Zolang de vlierbes in bloei staat, kunnen snelgroeiende zomerbloeiers als goudsbloem, Oost-Indische kers, maagdenhaar, wikke of dotterbloem deze maand nog worden gezaaid. Deze planten ontkiemen zeer snel en bloeien al na zes tot acht weken.

Ontdek nu
Afzonderlijke tweejarige bloemenAfzonderlijke tweejarige bloemen

De tweejarigen die enkele weken geleden zijn gezaaid, zoals teunisbloem, gulden viooltje, baardanjer, vingerhoedskruid, klokjesbloem, viooltje, vergeet-mij-nietje of stokroos, staan nu te dicht op elkaar in de zaaibak en moeten worden uitgezocht (verspenen).

Ontdek nu