Informatie over de gegevensbescherming

van Manufactum GmbH, Hiberniastraße 5, 45731 Waltrop, Duitsland, stand: 07.12.2023

Sinds 25 mei 2018 gelden op het gebied van de gegevensbescherming in heel Europa de algemene voorschriften van de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). In de navolgende Informatie over de gegevensbescherming informeren wij u over de door Manufactum GmbH, Hiberniastraße 5, 45731 Waltrop, Duitsland ('Manufactum', 'wij' en/of 'ons') uitgevoerde verwerking van persoonsgegevens in het kader van het gebruik van onze via www.manufactum.nl bezoekbare websites ('website(s)') en onze applicatie volgens de voorschriften van de AVG en het Bundesdatenschutzgesetz (BDSG).

Lees onze Informatie over de gegevensbescherming alstublieft aandachtig door. Mocht u vragen of opmerkingen met betrekking tot onze Informatie over de gegevensbescherming hebben, kunt u graag contact met ons opnemen via datenschutzbeauftragter@manufactum.de.

Inhoud:

1. Naam en contactgegevens van de verantwoordelijke voor de verwerking
2. Contactgegevens van de functionaris voor gegevensbescherming
3. Doel van de gegevensverwerking, rechtsgrondslag en rechtmatig interesse, die door de verantwoordelijke of een derde worden nagestreefd evenals de categorieën van ontvangers en herkomst van de gegevens
3.1 Bezoeken van onze websites /​ applicaties
3.1.1 Log-files
3.1.2 Cookies, tracking, social-media plug-ins
3.2 Reden, uitvoering en /​ of beëindiging van een overeenkomst
3.2.1 Gegevensverwerking bij het sluiten van de overeenkomst
3.2.2 Gebruik van gegevens voor doeleinden bedrog te voorkomen
3.2.3 Doorgifte van gegevens aan transporteurs
3.2.4 Opdrachtverwerker
3.2.5 Beveiliging van de creditcardbetaling / 3D-secure
3.3 Gegevensverwerking voor reclamedoeleinden
3.3.1 Reclame via de postweg (incl. online-reclame)
3.3.2 Nieuwsbrief en evaluatie van uw gebruiksgedrag
3.3.3 Prijsspellen
3.4 Online aanwezigheid en websiteoptimalisatie (met cookies) inclusief toestemming
3.4.1 Cookies - algemene informatie en toestemmingseis
3.4.2 Interventiemogelijkheden / browserinstellingen
3.4.3 Toestemming voor het gebruik van afzonderlijke onlinediensten / de verzameling van tracking-gegevens
3.4.3.1 Onsite Targeting
3.4.3.2 Toestemming voor Facebook retargeting (website-custom-audience)
3.4.3.3 Toestemming voor Pinterest retargeting (Pinterest Tag)
3.4.3.4 Toestemming voor Google Analytics
3.4.3.5 Toestemming voor Google Remarketing
3.4.3.6 Toestemming voor de geoptimaliseerde weergave van pushberichten
3.4.3.7 Herroepen van alle toestemmingen
3.4.4 Verdere verwerking van tracking-gegevens voor rechtmatige belangen
3.4.4.1 Manufactum intern volgen
3.4.5 Verweer- / ​opt-out-mogelijkheid
3.5 Klantaccount / gebruikersaccount
3.5.1 Algemene informatie over het klantaccount
3.5.2. Bescherming van het klantaccount
3.5.3 Waarschuwing voor fake e-mails (spoofing), spam en phishing
3.6 Contact opnemen
3.7 Toepassingen
3.8 Herkomst van gegevens
4 Ontvangers binnen en buiten de Europese Unie
5 Uw rechten
5.1 Overzicht
5.2 Uw rechten in detail
5.3 Recht op bezwaar
5.4 Herroepingsrecht
6 Duur van de opslag
7 Geautomatiseerd besluitvormingsproces, inclusief profiling (art. 22 van de AVG)
8 Geen plicht voor de ter beschikking stelling van uw gegevens

1. Naam en contactgegevens van de verantwoordelijke voor de verwerking

Deze informatie over gegevensbescherming geldt voor de gegevensverwerking door
Manufactum GmbH
Hiberniastraße 5
45731 Waltrop
Duitsland
Telefoon: 0800 26 26 101
E-mail: info@manufactum.nl

Manufactum wordt vertegenwoordigd door zijn bedrijfsleiders Alexander Peters en Kai Steffan

2. Contactgegevens van de functionaris voor gegevensbescherming

U kunt onze functionaris voor gegevensbescherming bereiken via de volgende contactgegevens:
Dr. Thorsten B. Behling
WTS Legal Rechtsanwaltsgesellschaft mbH
Sachsenring 83
50677 Keulen
E-mail: datenschutzbeauftragter@manufactum.de

3. Doel van de gegevensverwerking, rechtsgrondslag en rechtmatig interesse, die door de verantwoordelijke of een derde worden nagestreefd evenals de categorieën van ontvangers en herkomst van de gegevens

3.1 Bezoeken van onze websites / applicaties

3.1.1 Log-files

Bij elke toegang tot websites/applicaties wordt informatie door de betreffende internetbrowser van uw eindapparaat naar de server van onze website gestuurd en tijdelijk in protocolbestanden, de zogenaamde logfiles, opgeslagen. De hierbij opgeslagen records bevatten de volgende gegevens, die tot de automatische verwijdering worden opgeslagen:

 • Datum en tijd van het bezoek
 • Naam van de bezochte pagina
 • IP-adres van het aanvragende apparaat
 • Referrer-URL (afkomst-URL, van waaruit u terecht bent gekomen op onze websites)
 • Hoeveelheid verzonden gegevens
 • Laadduur
 • Product en versie-informatie van de betreffende gebruikte browser, uw gebruikte besturingssysteem, evenals de naam van uw access-provider.

Rechtsgrond voor de verwerking van het IP-adres is artikel 6 lid 1 letter f van de AVG. Ons rechtmatig belang is gebaseerd op de

 • waarborging van een probleemloze verbindingsopbouw,
 • waarborging van een comfortabel gebruik van onze website/applicatie,
 • evaluatie van de systeemveiligheid en -stabiliteit.

Een onmiddellijke conclusie over uw identiteit is aan de hand van de informatie niet mogelijk en wordt door ons ook niet getrokken. De verwerking van uw persoonsgegevens op basis van ons rechtmatig belang kunt u, zoals in punt 5.3 verklaard, op elk moment herroepen.

De gegevens worden opgeslagen en na het bereiken van de voorheen genoemde doeleinden automatisch verwijderd. De termijnen voor het verwijderen zijn afhankelijk van het criterium van noodzakelijkheid.

3.1.2 Cookies, tracking, social-media plug-ins

Voor onze website maken wij gebruik van zogenaamde cookies, tracking-tools, targeting-procedures evenals social-media plug-ins. Om welke procedure het hierbij gaat en hoe wij uw gegevens hiervoor zullen gebruiken, wordt hierna in punt 3.4 verder uitgelegd.

3.2 Reden, uitvoering en / of beëindiging van een overeenkomst

3.2.1 Gegevensverwerking bij het sluiten van de overeenkomst

Als u zich registreert op een van onze websites en / of een verder contract met ons afsluit, verwerken wij de gegevens die nodig zijn voor het afsluiten, uitvoeren en / of beëindigen van het contract met u. Hieronder vallen:

 • Voornaam, achternaam
 • Factuur- en afleveradres
 • E-mailadres
 • Factuur- en betaalgegevens
 • Telefoonnummer
 • Bankrekeningnummer en
 • indien nodig geboortedatum.

De rechtsgrondslag hiervoor is art. 6 par. 1 letter b van de AVG, d.w.z. u verstrekt ons de gegevens op basis van de respectieve contractuele relatie (bijv. beheer van uw klanten- / gebruikersaccount, verwerking van een koopcontract) tussen u en ons. Daarnaast zijn wij verplicht om uw gegevens te vergelijken met persoonlijke sanctielijsten/embargo's (met name financiële sancties tegen personen op de lijst) om niet-economische middelen of financiering te verstrekken aan personen op de lijst en om de naleving van de wetgeving inzake buitenlandse handel te waarborgen (artikel 6, par. 1, letter c), AVG). Voor het verwerken van uw e-mailadres in het geval van een aankoop via onze websites zijn wij bovendien op basis van wettelijke voorschriften in het Bürgerliches Gesetzbuch (BGB, Duitse wet), verplicht een elektronische bestelbevestiging te verzenden (artikel 6 par. 1 letter c) van de AVG).

Voor zover wij uw gegevens niet voor commerciële doeleinden gebruiken (zie punt 3.3.), slaan wij de voor de contractafhandeling verzamelde gegevens voor de duur van het contract evenals tot aan het einde van de wettelijke of mogelijk contractuele aansprakelijkheids- en garantierechten op. Na afloop van deze periode bewaren wij de volgens commercieel- en belastingrecht benodigde informatie van de contractuele overeenkomst gedurende de wettelijk bepaalde termijn. Voor deze periode worden de gegevens alleen voor het geval van een controle door de belastingdienst opnieuw verwerkt.

Voor de afhandeling van een koopovereenkomst via onze websites / applicaties zijn de volgende gegevensverwerkingen nodig:
Uw betaalgegevens worden aan een door ons belaste betalingsdienst doorgestuurd, die de betaling(en) afhandelt. Informatie over uw leveringsadres geven wij door aan het door ons belaste logistieke bedrijf en verzenddienst. Om ervoor te zorgen dat het leveren van de goederen voldoet aan uw wensen, overhandigen wij, voor zover dit nodig is, uw e-mailadres en indien nodig het telefoonnummer aan de door ons in dienst genomen logistieke bedrijf en/of verzenddienst, die aansprakelijk zijn voor de levering. Deze zullen indien nodig voor het leveren contact met u opnemen, om de details over de levering met u af te spreken. De betreffende gegevens worden uitsluitend voor de betreffende doeleinden overhandigd en zullen na uitgevoerde levering weer worden verwijderd.

3.2.2 Gebruik van gegevens voor doeleinden bedrog te voorkomen

De door u in het kader van een bestelling meegedeelde gegevens kunnen ervoor worden gebruikt, te controleren of er sprake is van een atypische bestelprocedure (bijvoorbeeld het gelijktijdig bestellen van tal van goederen voor hetzelfde adres en met behulp van verschillende klantaccounts). Er is principieel sprake van een rechtmatig belang bij het besluit tot een dergelijke controle. Rechtsgrond van de verwerking is artikel 6 lid 1 letter f) van de AVG. Ons rechtmatig belang is gebaseerd op de mogelijkheid, pogingen tot bedrog in ons nadeel te voorkomen en zodoende economische nadelen voor ons te voorkomen.

3.2.3 Doorgifte van gegevens aan transporteurs

Voor het doel van de levering van bestelde goederen werken wij samen met logistieke dienstverleners/transportbedrijven en/of verzendpartners: De volgende gegevens met het doel van het leveren van de bestelde goederen of, voor zover het nodig is, voor diens aankondiging kunnen worden doorgestuurd: Voornaam, achternaam, postadres, e-mailadres, telefoonnummer (bijv. voor aanmelding van het transportbedrijf).
Rechtsgrond van de verwerking is artikel 6 lid 1 letter b) van de AVG.

3.2.4 Opdrachtverwerker

In het kader van de verwerking van uw gegevens stellen wij opdrachtverwerkers te werk. Bij een opdrachtverwerker gaat het om een natuurlijke of rechtspersoon, overheidsinstelling, instantie of andere entiteit, die persoonsgegevens verwerkt in opdracht van de verantwoordelijke met als doel de gegevensverwerking. Opdrachtverwerkers gebruiken de gegevens niet voor eigen doeleinden, maar voeren de gegevensverwerking uitsluitend uit voor de verantwoordelijken. Voorbeeld: Als u bij ons een artikel koopt, overhandigt u onder andere uw e-mailadres aan ons voor het doel van het toesturen van een bestelbevestiging. Wij zijn zodoende verantwoordelijk voor deze gegevensverwerking. Voor het doeleinde van het versturen van een bestelbevestiging wordt uw e-mailadres vervolgens doorgestuurd naar een dienstverlener. Deze dienstverlener neemt dan de taak op zich, de bestelbevestiging van de door u gekochte artikelen te versturen. Hiervoor verwerkt de dienstverlener uw e-mailadres in onze naam.

3.2.5 Beveiliging van de creditcardbetaling / 3D-secure

Om de bestelprocedure bij een betaling met creditcard te beveiligen, maken wij gebruik van de 3D-Secure-procedure. Hiervoor worden bepaalde gegevens van uw bestelling via een door ons gebruikte dienstverlener doorgestuurd naar de bank waarvan de kaart is. Dit geschiedt, zodat deze het rechtmatige gebruik van de door u gebruikte creditcard kan verifiëren. Naast technisch benodigde informatie voor het classificeren en verifiëren (bijv. handelaar- en transactie-ID), worden ook gegevens van de verkoper evenals voor, eventueel van de koper afwijkende, ontvanger van de goederen verzonden. Van deze personen verwerken wij in deze verbinding telkens de voornaam, achternaam en eventuele bedrijfsnaam. Op basis van deze gegevens zal de bank waarvan de kaart afkomstig is de autorisatie voor het gebruik van de door u gebruikte creditcard controleren. Indien en voor zover de bank waarvan de kaart afkomstig is, het rechtmatige gebruik van de creditcard hierbij niet voldoende kan verifiëren, kan, afhankelijk van het type kaart dat is gebruikt (bijv. Visa- of MasterCard), indien nodig een extra veiligheidskenmerk (bijv. wachtwoord/TAN) van de bank waarvan de kaart afkomstig is, vragen. Deze moet dan indien nodig worden verstrekt. Als resultaat van deze controle ontvangen wij de informatie, of de betaling succesvol was of niet. Wij ontvangen geen verdere informatie.
Rechtsgrond voor deze verwerking is artikel 6 lid 1 letter f) van de AVG. Hierbij bestaat ons rechtmatig verwerkingsinteresse, het betalingsverkeer per creditcard veilig, uitvoerbaar en klantvriendelijk vorm te geven. De beveiliging van een betaling met creditcard ligt zodoende ook in het rechtmatig belang van de bank waarvan de kaart afkomstig is.

3.3 Gegevensverwerking voor reclamedoeleinden

3.3.1 Reclame via de postweg (incl. online-reclame)

Wij hebben principieel een rechtmatig belang uw gegevens, die wij in het kader van het aangaan van een contractuele overeenkomst met u hebben verzameld, voor marketingdoeleinden (zoals reclame per post, nieuwsbrieven evenals online reclame) te gebruiken. Wij verwerken de volgende gegevens voor eigen marketingdoeleinden evenals voor marketingdoeleinden van derden: Voornaam, achternaam, aanhef, postadres, indien nodig geboortejaar en/of informatie over uw registratie, uw eerste bestelling evenals uw laatste bestelling bij ons, evenals informatie over eerder verstuurde nieuwsbrieven.

Wij hebben bovendien het recht, de genoemde gegevens verdere over u met inachtname van de wettelijke voorschriften verzamelde persoonsgegevens voor eigen marketingdoeleinden evenals voor marketingdoeleinden van derden op te slaan. Tot deze extra opgeslagen gegevens kunnen bijv. categorieën van goederen (zoals 'kleding'), die u bij ons heeft gekocht, behoren. Doel is het, alleen aan uw daadwerkelijke of vermoede behoeften georiënteerde reclame toe te laten komen en u dienovereenkomstig niet lastig te vallen met onnodige reclame.

Een overdracht van de extra opgeslagen gegevens aan derden vindt niet plaats. Bovendien pseudonimiseert / anonimiseert Manufactum over u verzamelde persoonsgegevens met het doel van het gebruik van gepseudonimiseerde / geanonimiseerde gegevens voor eigen marketingdoeleinden evenals voor marketingdoeleinden van derden (adverteerders).

De gepseudonimiseerde / geanonimiseerde gegevens kunnen ook worden gebruikt, om u geïndividualiseerd online reclame te tonen, waarbij de invulling van de reclame door derden en/of agenturen kunnen worden uitgevoerd. Rechtsgrond voor het gebruik van persoonsgegevens voor markeringsdoeleinden is artikel 6 lid 1 letter f) van de AVG. Ons gegrond belang is het, u voor u passende reclame toe te kunnen sturen en ons bedrijf daarop afgestemd op uw persoonlijke voorkeur te presenteren.

Aanwijzing op het recht tot bezwaar

U kunt het gebruik van uw persoonsgegevens voor de voorheen genoemde marketingdoeleinden op elk moment gratis met toekomstige werking via info@manufactum.nl weerspreken.

Mocht u weerspreken, worden uw gegevens geblokkeerd voor de verdere commerciële gegevensverwerking. Wij maken erop attent dat in uitzonderlijke gevallen ook na ontvangst van uw bezwaar tijdelijk nog reclamemateriaal kan worden verstuurd. Dit heeft te maken met het feit dat wij technisch gezien voor de selectie een bepaalde tijd nodig hebben en betekent niet dat wij uw bezwaar niet hebben omgezet.

3.3.2 Nieuwsbrief en evaluatie van uw gebruiksgedrag

Op onze websites / applicaties evenals eventuele pagina's van derden (zoals Facebook) bieden wij de mogelijkheid, u aan te melden voor onze nieuwsbrief. Het versturen van een nieuwsbrief geschiedt pas, als u de ontvangst onder vermelding van uw e-mailadres heeft toegestemd. De toestemmingstekst, waarin de reikwijdte van de toe te stemmen goedkeuring te vinden is, luidt als volgt:

'Ik wil de nieuwsbrief van Manufactum GmbH ontvangen en bovendien per e-mail informatie over nieuwtjes in het assortiment, aanbiedingen, evenementen, trends, adviesonderwerpen evenals acties en persoonlijke voordelen, die door Manufactum worden aangeboden, ontvangen. Deze toestemming kan op elk moment met toekomstige geldigheid door een overeenkomstig bericht aan info@manufactum.nl of met behulp van de afmeldmogelijkheden aan het einde van elke nieuwsbrief worden herroepen. Ik ben op de hoogte over de informatie met betrekking tot de gegevensbescherming.'

Om er zeker van te zijn dat tijdens de invoer van het e-mailadres geen fout is ontstaan, maken wij gebruik van de zogenaamde double-opt-in-procedure (DOI-procedure): Nadat u uw e-mailadres in het aanmeldingsveld heeft ingevuld en uw toestemming voor de ontvangst van onze nieuwsbrief heeft verstrekt, sturen wij u een bevestigingslink naar het vermelde adres. Pas als u op deze bevestigingslink klikt, zal uw e-mailadres in onze lijst voor het versturen van onze nieuwsbrief opnemen. Rechtsgrond voor deze gegevensverwerking is telkens artikel 6 lid 1 letter a) van de AVG.

Als u zich via een pagina van derden (zoals Facebook) heeft geregistreerd voor onze nieuwsbrief, stuurt de exploitant van de betreffende pagina uw tijdens de aanmelding verstrekte gegevens (zoals het e-mailadres) naar ons op. Rechtsgrond voor deze gegevensverwerking is telkens artikel 6 lid 1 letter a) van de AVG. Voor zover de exploitant van de externe pagina in het kader de in uw aanmelding vermelde informatie voor eigen doeleinden gebruikt, is de exploitant van de betreffende pagina verantwoordelijk. Meer informatie over het verwerken door de exploitant van de pagina vindt u in diens privacybepalingen. Bovendien slaan wij als bewijs van uw toestemming naast uw e-mailadres ook het tijdstip op, waarop u ons uw toestemming heeft verleend, evenals de tekst van uw toestemming. Rechtsgrond voor deze gegevensverwerking is artikel 6 lid 1 letter f) van de AVG.

In verbinding met het versturen van de nieuwsbrief kunnen wij bovendien de onder punt 3.3.1 genoemde gegevensmanieren gebruiken.

Onze nieuwsbrieven bevatten een pixelgrote afbeelding (telpixel), die bij het openen van de nieuwsbrief wordt opgeroepen van de server. In het kader van deze oproep wordt technische informatie, zoals informatie over uw browser of systeem, maar ook uw IP-adres en het tijdstip van de oproep bewaard. Deze informatie wordt gebruikt voor de technische verbetering van de service. Tot het statistisch verzamelen behoort het constateren of de nieuwsbrieven worden geopend, wanneer ze worden geopend en op welke links wordt geklikt. Dit geschiedt om de leesgewoontes van onze gebruikers te herkennen en onze inhoud op hen aan te passen of verschillende inhoud overeenkomst het interesse van de gebruiker te versturen.

Rechtsgrond voor deze gegevensverwerking is artikel 6 lid 1 letter f) van de AVG.

Als u niet wilt dat wij gebruiksgegevens die wij over u hebben verzameld gerelateerd aan nieuwsbrieven, zoals voorheen beschreven verwerken, kunt u met behulp van de volgende maatregelen waarborgen dat wij de betreffende informatie niet ontvangen en zodoende uw recht op bezwaar of herroeping - ongeacht de uitvoeringen in punt 5.3 en 5.4 - uitoefenen:

 • Informatie over het leveren van de nieuwsbrief:

Opzeggen van de nieuwsbrief (zie navolgende informatie)

 • Informatie over het openen van de nieuwsbrief:

Deactiveren van het downloaden van afbeeldingen door uw e-mail client. Genuanceerdere informatie hierover ontvangt u normaliter via de hulpfunctie van uw e-mail client.

 • Informatie over het klikgedrag binnen de nieuwsbrief:

Vermijd het aanklikken van afbeeldingen en links binnen een nieuwsbrief.

 • Uw surfgedrag op onze websites na het aanklikken van een aanbod in een nieuwsbrief:
 1. Stel uw browser zo in dat deze geen cookies opslaat. Genuanceerdere informatie hierover ontvangt u onder punt 3.4.2. Wij wijzen u erop dat u de functies van onze website mogelijk niet volledig kunt gebruiken, als uw browser geen cookies accepteert.

 2. Alternatief kunt u de registratie van uw surfgedrag hier (externe link) weerspreken.

 • Gebruikt eindapparaat inclusief e-mail client en besturingssysteem:
  Deactiveren van het downloaden van afbeeldingen door uw e-mail client evenals het vermijden van het aanklikken van afbeeldingen en links binnen een nieuwsbrief. Houd er alstublieft rekening mee dat wij informatie over het door u gebruikte besturingssysteem bij een bezoek aan onze websites ook dan opgeslagen wordt.

Opmerking over het herroepingsrecht

U kunt uw toestemming op elk moment met toekomstige geldigheid door een bericht aan info@manufactum.nl of met behulp van de afmeldmogelijkheden aan het einde van elke nieuwsbrief herroepen.

3.3.3 Prijsspellen

Als u zich registreert voor door Manufactum georganiseerde prijsspellen, gebruiken wij uw bij de betreffende registratie vermelde gegevens voor het doeleinde van het uitvoeren van de prijsspelovereenkomst, in het bijzonder voor het mededelen van een winst en indien nodig de reclame voor onze aanbiedingen en/of aanbiedingen van onze prijsspelpartners. In de deelnamevoorwaarden van het betreffende prijsspel vindt u gedetailleerde informatie. Rechtsgrond voor deze gegevensverwerking zijn artikel 6 lid 1 letter a) van de AVG, artikel 6 lid 1 letter b) van de AVG evenals artikel 6 lid 1 letter f) van de AVG.

3.4 Online aanwezigheid en websiteoptimalisatie (met cookies) inclusief toestemming

Beknopte samenvatting

Als exploitant van het platform manufactum.nl verzamelt Manufactum gegevens over het gedrag van gebruikers op voornoemd platform (trackinggegevens). Dit omvat onder andere welke afzonderlijke subpagina's (pagina's met artikeldetails) werden geopend. Voor dit doel kunnen Manufactum en/of de partners van Manufactum onder andere cookies plaatsen in de browser die door de betreffende gebruiker wordt gebruikt. Het verzamelen van trackinggegevens is over het algemeen alleen toegestaan als u hier vooraf toestemming voor hebt gegeven (§ 25 Par. 1 zin 1 TDDDG). U kunt deze toestemming geven door te klikken op de "OK"-knop in de "cookiebanner" op manufactum.nl. Het verlenen van toestemming is echter niet noodzakelijk voor de verwerking van dergelijke trackinggegevens, die vereist zijn voor de website manufactum.nl (§ 25 par. 2 van TDDDG). Hieronder valt bijvoorbeeld het plaatsen van cookies om het winkelmandje weer te geven. Manufactum kan de informatie over uw gebruiksgedrag gebruiken om u interessante aanbiedingen op manufactum.nl te tonen of om op andere websites reclame voor u te maken door middel van gepersonaliseerde inhoud (bijv. retargeting). Voor zover persoonsgegevens over uw gebruiksgedrag op manufactum.nl ook kunnen worden gebruikt door andere aanbieders, bijvoorbeeld voor het "Verrijken van uw eigen informatie", zal dergelijk gebruik in deze gevallen enkel plaatsvinden indien u hiervoor vooraf uw toestemming hebt gegeven. In deze gevallen gebeurt de verdere verwerking van de op manufactum.nl verzamelde gegevens regelmatig onder de uitsluitende verantwoordelijkheid van de aanbieders. De aanbieders kunnen de gegevens overdragen naar de VS als onderdeel van deze verdere verwerking. Het Europese Hof van Justitie heeft bepaald dat de VS een land is met een ontoereikend niveau van gegevensbescherming. In deze context bestaat er een bijzonder risico dat uw gegevens door Amerikaanse instellingen/autoriteiten worden verwerkt voor controle- en toezichtsdoeleinden zonder dat u hiertegen voldoende rechtsmiddelen heeft. Trackinggegevens die Manufactum zelf verzamelt en opslaat, worden door Manufactum uitsluitend in gepseudonimiseerde vorm verwerkt. Hierdoor kunnen de gegevens niet direct aan u persoonlijk worden toegewezen. Als u individuele cookies wilt verwijderen die in uw browser zijn ingesteld of wilt weten welke serviceproviders/leveranciers cookies in uw browser hebben ingesteld, kunt u dit doen via een "Voorkeurenmanager". Deze is bijvoorbeeld te vinden op www.youronlinechoices.com. U hebt ook de mogelijkheid om uw browser zo in te stellen dat het plaatsen van cookies wordt voorkomen of dat alleen het plaatsen van bepaalde soorten cookies wordt toegestaan. Meer informatie over de mogelijkheid om de instellingen van de gangbare browsertypes (waaronder Google Chrome, Firefox) te wijzigen, is te vinden in paragraaf 3.4.2. ('Interventie opties'/'Browser instellingen') van dit privacybeleid.

3.4.1 Cookies - Algemene informatie en toestemmingsvereiste

Op deze website worden cookies en pixels gebruikt. Cookies zijn kleine tekstbestanden die uw browser automatisch aanmaakt en die worden opgeslagen op uw eindapparaat (laptop, tablet, smartphone, enz.). Er wordt informatie opgeslagen in de cookie die in elk geval resulteert in verband met het specifieke eindapparaat dat wordt gebruikt. Dit betekent echter niet dat we uw identiteit onmiddellijk zullen kennen. Sommige van de cookies die we gebruiken, worden aan het einde van de browsersessie weer verwijderd (zogenaamde sessiecookies). Hierdoor kunnen we u bijvoorbeeld de pagina-overschrijdende weergave van het winkelmandje aanbieden, waar u kunt zien hoeveel artikelen er momenteel in uw winkelmandje zitten en wat uw huidige aankoopwaarde is. en zorgen ervoor dat wij uw computer bij uw volgende bezoek kunnen herkennen (zogenaamde permanente of cross-session cookies). Deze cookies dienen onder andere om onze website aantrekkelijker voor u te maken. Dankzij deze bestanden is het bijvoorbeeld mogelijk om op de website van manufactum.nl informatie te tonen die specifiek op uw interesses is afgestemd.
Volgens de wettelijke vereisten is het opslaan van informatie op eindapparaten (desktops, mobiele telefoons, tablets, enz.) - bijvoorbeeld door het plaatsen van cookies - en het ophalen van informatie van eindapparaten (tracking) alleen toegestaan als u daar vooraf toestemming voor hebt gegeven. De rechtsgrondslag hiervoor is artikel 25 par. 1 zin 1 van TDDDG. Dit gebeurt niet als het opslaan/opvragen noodzakelijk is voor het aanbieden van de website. De rechtsgrondslag hiervoor is artikel 25 par. 2 nummer 2 van TDDDG. Een noodzaak wordt bijvoorbeeld gegeven met betrekking tot het waarborgen van de volgende functionaliteiten/het bereiken van de volgende doelen:

 • Beschikbaarstelling van individuele "Features" (weergave van het winkelmandje, weergave van de verlanglijst, inschakelen en onderhouden van de log-in, integratie van betalingsserviceproviders, etc.).
 • Zorgen voor systeemveiligheid/herkennen en voorkomen van „fraude”
 • De functionaliteit van de dienst controleren
 • Afrekeningen uitvoeren (bijv. afrekening van partners)
 • Voldoen aan wettelijke vereisten
 • (inclusief documentatie van het verlenen/intrekken van tracking opt-ins)
 • Algemene reikwijdteanalyse

U hebt niet het recht om bezwaar te maken tegen gegevensverwerking die noodzakelijk is voor de werking van de website.

Opmerking

U kunt de website manufactum.nl gebruiken, zonder dat gegevens van uw eindapparatuur voor dergelijke doeleinden worden opgevraagd of hierop worden opgeslagen, die voor het aanbod van de website manufactum.nl niet noodzakelijk zijn. Daarom is bij een gebruik van de website manufactum.nl, voor zover u geen verdere toestemming heeft verleend, slechts een 'basistracking' geactiveerd.

Bij de voorheen genoemde pixels gaat het om pixelgrote afbeeldingen, die in de HTML-code van onze websites is geïntegreerd. Hierdoor is het mogelijk, net als bij een cookie, het bezoek van onze website te registreren en informatie in verbinding met de specifiek gebruikte eindapparatuur te verzamelen. Ook deze pixels worden, in het hierna beschreven kader, alleen gebruikt als u hiervoor uw toestemming heeft verleend.

3.4.2 Interventiemogelijkheden / browserinstellingen

Natuurlijk kunt u uw browser ook zo instellen dat hij bepaalde cookies niet op uw eindapparatuur opslaat. De hulp-functie in de menubalk van de meeste webbrowsers legt uit, hoe u voorkomt dat uw browser nieuwe cookies accepteert, hoe u door uw browser wordt geïnformeerd over cookies, als u een nieuwe cookie ontvangt of ook hoe u alle reeds ontvangen cookies kunt verwijderen en alle nieuwe cookies kunt blokkeren.

Ga hiervoor als volgt te werk:

In Internet Explorer:

 1. Kies in het menu 'Extra' het punt 'Internetopties'.
 2. Klik vervolgens op het tabblad 'Privacy'.
 3. Vervolgens kunt u de veiligheidsinstellingen voor de internetzone uit te voeren. Hier kunt u instellen, of en welke cookies geaccepteerd of geweigerd moeten worden.
 4. Met 'OK' bevestigt u de instellingen.

In Firefox:

 1. Kies in het menu 'Extra' het punt Instellingen.
 2. Klik vervolgens op 'Privacy & Beveiliging'.
 3. Kies in het drop-down menu de vermelding 'Cookies en websitegegevens'.
 4. Hier kunt u instellen, of cookies geaccepteerd moeten worden, hoe lang deze cookies worden opgeslagen en uitzonderingen toevoegen, welke websites u altijd of nooit wilt toestaan, cookies te gebruiken.
 5. Met 'OK' bevestigt u de instellingen.

In Google Chrome:

 1. Klik op het Chrome-menu in de symboolbalk van de browser.
 2. Kies 'Instellingen'.
 3. Klik op 'Meer instellingen'.
 4. Klik op 'Privacy en beveiliging' op 'Inhoudelijke instellingen'.

Via 'Cookies' kunt u de volgende instellingen uitvoeren:

 1. Cookies verwijderen
 2. Cookies standaard blokkeren
 3. Cookies en websitegegevens standaard na het sluiten van de browser verwijderen
 4. Uitzonderingen voor cookies van bepaalde websites of domains toestaan

Voor zover u afzonderlijke van de in uw browser opgeslagen cookies wilt verwijderen of wilt weten, welke dienstverlener / aanbieder cookies heeft opgeslagen in uw browser, vindt u ook meer informatie via een 'Voorkeurmanager'. Een dergelijk is bijvoorbeeld te vinden op https://www.youronlinechoices.com.

3.4.3 Toestemming voor het gebruik van afzonderlijke onlinediensten / de verzameling van tracking-gegevens

Opmerking

Zoals onder punt 3.4.1 van deze aanwijzingen rondom de Gegevensbescherming reeds uitgelegd, verzamelt en verwerkt Manufactum trackingegevens, deels op basis van uw toestemming. Deze toestemming verstrekt u, door op de website manufactum.nl de in een banner, die naar de toestemmingsteksten verwijst, weergegeven knop 'OK' aanklikt. Door een klik op de knop 'OK' verleent u uw toestemming dat Manufactum gegevens op uw eindapparatuur opslaat (bijvoorbeeld door het plaatsen van cookies) of gegevens van uw eindapparatuur opvraagt. De op dergelijke manier verzamelde gegevens (trackinggegevens) worden enerzijds voor dergelijke doeleinden waaraan Manufactum een gegrond belang heeft verder verwerkt, en uw interesse aan de niet-uitvoering van het gegronde belang van Manufactum niet overheerst (belangenafweging). Gedetailleerde informatie van deze verderverwerking vindt u in de informatie onder punt 3.4.4 van deze Privacyverklaring. Bovendien verleent u door op de knop 'OK' te klikken een toestemmingvoor het gebruik van bepaalde reclamefunctionaliteiten van derden, waarvan het gebruik op zich toestemmingsplichtig is. De gegevensverwerking, die in combinatie van deze reclamefunctionaliteiten plaatsvinden, worden hierna (punt 3.4.3.1 tot punt 3.4.3.6 van deze Privacyverklaring) beschreven.

Elke verwerking van gegevensverwerking, die door een door u verstrekte toestemming door op de knop 'OK' te klikken, dienen hetzelfde doeleinde, namelijk de 'reclame'.

3.4.3.1 Onsite Targeting

Opmerking

Op deze website wordt met behulp van cookies informatie ter optimalisatie van aanbevolen producten geregistreerd en geëvalueerd. Deze informatie bevat bijvoorbeeld vermeldingen over welke producten u op onze website heeft bekeken. De registratie en evaluatie geschiedt uitsluitend gepseudonimiseerd en stelt ons niet in staat, u direct te identificeren. De informatie wordt in het bijzonder niet samengebracht met persoonsgegevens rondom uw persoon. Aan de hand van deze informatie kunnen wij u op onze website aanbiedingen tonen, die speciaal zijn afgestemd op uw interesses, die resulteren uit uw voorafgaande gebruikersgedrag.
Rechtsgrond voor de verwerking is artikel 6 lid 1 letter a) van de AVG (toestemming).

3.4.3.2 Toestemming voor Facebook retargeting (website-custom-audience) opmerking

Opmerking

Op deze website is een pixel van Facebook Ireland Limited geïntegreerd (website-custom-audience-pixel). Door deze pixel wordt informatie over het gebruik van deze website (bijvoorbeeld informatie over bekeken artikelen) door Manufactum (GmbH) en Facebook Ireland Limited in gezamenlijke verantwoordelijkheid verzameld en doorgestuurd naar Facebook Ireland Limited. Deze informatie kunnen uw persoon met behulp van andere informatie, die Facebook Ireland Limited bijvoorbeeld op basis van een eigendom van een account op het sociale netwerk 'Facebook' over u heeft opgeslagen, worden toegewezen. Aan de hand van de via de pixel verzamelde informatie kunt u op uw Facebook-account interessegerelateerde reclames omtrent ons aanbod te zien krijgen (retargeting). De via de pixel verzamelde informatie kan bovendien door Facebook Ireland Limited geaggregeerd worden en de geaggregeerde informatie kan door Facebook Ireland Limited voor eigen reclamedoeleinden evenals voor reclamedoeleinden van derden worden gebruikt. Zo kan Facebook Ireland Limited bijvoorbeeld uit uw surfgedrag op deze website conclusies trekken over bepaalde interesses en deze informatie ook ervoor gebruiken, om aanbiedingen van derden te tonen. Facebook Ireland Limited kan de via de pixel verzamelde informatie bovendien met andere informatie, die Facebook Ireland Limited over u op andere websites en / of in combinatie met het gebruik van het sociale netwerk 'Facebook' heeft verzameld, koppelen, zodat bij Facebook Ireland Limited een profiel over u kan worden opgeslagen. Dit profiel kan voor reclamedoeleinden worden gebruikt. Hierbij is het tevens mogelijk dat Facebook Ireland Limited de gegevens gebruikt om reclame aan u of ook andere personen te tonen, die soortgelijke profielen bezitten. Voor de duur van de opslag en de weergegeven verdere verwerking van de via de op deze website gebruikte website-custom-audience-pixel verzamelde trackinggegevens is Facebook Ireland Limited de uitsluitende verantwoordelijke. In deze verbinding kan Facebook Ireland Limited op het gebied van gegevensbescherming als uitsluitend verantwoordelijke gegevens over u opslaan in de VS. Het Europese Gerechtshof heeft met betrekking tot de VS geconstateerd dat het bij dit land om een land gaat met een onvoldoende gegevensbeschermingsniveau. In dit verband bestaat in het bijzonder het gevaar dat uw gegevens door Amerikaanse instituten / autoriteiten voor controle- en bewakingsdoeleinden worden verwerkt, zonder dat u voldoende rechtsmiddelen hiertegen heeft. Rechtsgrond voor deze gegevensverwerking is artikel 6 lid 1 letter a) van de AVG (toestemming).

Meer informatie over de gegevensbescherming bij Facebook Ireland Limited vindt u hier: https://www.facebook.com/policy.php Hier vindt u ook de mogelijkheid tot het invorderen van uw rechten als betrokken persoon (bijv. het recht op verwijdering) tegenover Facebook Ireland Limited. De toestemming tot overdracht van de gegevens aan Facebook Ireland Limited door het gebruik van de pixel op deze website kunt u hier (externe link) herroepen of het verstrekken van de toestemming tot het gebruik van Facebook Retargeting weigeren.

3.4.3.3 Toestemming voor Pinterest retargeting (Pinterest Tag) opmerking

Opmerking

Op deze website is een pixel (Pinterest Tag) van Pinterest Europe Ltd. (Palmerston House, 2nd Floor, Fenian Street, Dublin 2, Ierland) geïntegreerd. Door deze pixel wordt informatie over het gebruik van deze website (bijvoorbeeld informatie over bekeken artikelen) in gezamenlijke verantwoordelijkheid door Pinterest Europe Limited en Manufactum verzameld en doorgestuurd naar Pinterest Europe Limited. De verdere verwerking van de aan Pinterest Europe Limited doorgestuurde gegevens geschiedt op uitsluitende verantwoordelijkheid op het gebied van de gegevensbescherming van Pinterest Europe Limited. Deze aan Pinterest Europe Limited verstuurde informatie kunnen uw persoon met behulp van andere informatie, die Pinterest Europe Limited bijvoorbeeld op basis van een eigendom van een account op het sociale netwerk 'Pinterest' over u heeft opgeslagen, worden toegewezen. Aan de hand van de via de pixel verzamelde informatie kunt u op uw Pinterest-account interessegerelateerde reclames omtrent ons aanbod te zien krijgen (retargeting). De via de pixel verzamelde informatie kan bovendien door Pinterest Europe Limited geaggregeerd worden en de geaggregeerde informatie kan door Pinterest Europe Limited voor eigen reclamedoeleinden evenals voor reclamedoeleinden van derden worden gebruikt. Zo kan Pinterest Europe Limited bijvoorbeeld uit uw surfgedrag op deze website conclusies trekken over bepaalde interesses en deze informatie ook ervoor gebruiken, om aanbiedingen van derden te tonen. Pinterest Ireland Limited kan de via de pixel verzamelde informatie bovendien met andere informatie, die Pinterest Europe Limited over u op andere websites en / of in combinatie met het gebruik van het sociale netwerk 'Pinterest' heeft verzameld, koppelen, zodat bij Pinterest Europe Limited een profiel over u kan worden opgeslagen. Hierbij is het tevens mogelijk dat Pinterest Europe Limited de gegevens gebruikt om reclame aan u of ook andere personen te tonen, die soortgelijke profielen bezitten. Dit profiel kan voor reclamedoeleinden worden gebruikt. Voor zover Pinterest Europe Limited uw gegevens op uitsluitende verantwoordelijkheid op het gebied van de gegevensbescherming verwerkt, bestaat de mogelijkheid dat uw gegevens door Pinterest Europe Limited naar de VS worden gestuurd. Het Europese Gerechtshof heeft met betrekking tot de VS geconstateerd dat het bij dit land om een land gaat met een onvoldoende gegevensbeschermingsniveau. In dit verband bestaat in het bijzonder het gevaar dat uw gegevens door Amerikaanse instituten / autoriteiten voor controle- en bewakingsdoeleinden worden verwerkt, zonder dat u voldoende rechtsmiddelen hiertegen heeft. Rechtsgrond voor deze gegevensverwerking is artikel 6 lid 1 letter a) van de AVG (toestemming).

Meer informatie over de gegevensbescherming bij Pinterest Europe Limited vindt u hier: https://policy.pinterest.com/nl/privacy-policy Hier kunt u ook uw rechten als betrokken persoon invorderen (bijvoorbeeld het recht tot verwijdering) met het oog op de gegevens, die Pinterest Europe Limited over u als verantwoordelijke op het gebied van de gegevensbescherming verwerkt. Met het oog op het gebruik van de Pinterest Retargeting verleende toestemming kunt u hier (externe link) herroepen of het verstrekken van de toestemming tot het gebruik van Pinterest Retargeting weigeren.

3.4.3.4 Toestemming voor Google Analytics

Opmerking

Manufactum gebruikt Google Analytics ook op basis van toestemming met het oog op een vraaggerichte vormgeving en voortdurende optimalisatie van manufactum.nl. Google Analytics is een webanalysedienst van Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland ("Google"). Google Analytics maakt onder andere gebruik van zogenaamde "Cookies" (tekstbestanden) en vergelijkbare technologieën die op uw eindapparaat worden opgeslagen en waarmee uw gebruik van de website kan worden geanalyseerd. Deze informatie wordt gebruikt om uw gebruik van de website te evalueren, om rapporten over de website-activiteit op te stellen en om de weergave van advertenties te optimaliseren. De verwerking van de gegevens na de overdracht door Manufactum aan Google Ireland Limited wordt uitgevoerd door Google als enige verantwoordelijke voor de gegevensbescherming. In deze context kan Google Ireland Limited, als enige controller onder de wetgeving inzake gegevensbescherming, gegevens over u opslaan in de Verenigde Staten. Het Europese Hof van Justitie heeft bepaald dat de VS een land is met een ontoereikend niveau van gegevensbescherming. In deze context bestaat er een bijzonder risico dat uw gegevens door Amerikaanse instellingen/autoriteiten worden verwerkt voor controle- en toezichtsdoeleinden zonder dat u hiertegen voldoende rechtsmiddelen heeft. De rechtsgrondslag voor deze gegevensverwerking is artikel 6, lid 1, onder a) GDPR (toestemming). Meer informatie over Google Analytics en het privacybeleid van Google vindt u hier. U kunt uw toestemming voor het gebruik van Google Analytics hier intrekken.

3.4.3.5 Toestemming voor Google Remarketing

Opmerking

Ons platform maakt gebruik van de dienst Google Remarketing. Google-Remarketing is een Online-Werbeprogramma van Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland ("Google"). We gebruiken de remarketingfunctie binnen de Google Ads-service. Met de remarketingfunctie kunnen we u advertenties tonen op basis van uw interesses op andere websites/apps binnen het advertentienetwerk van Google. Hiervoor wordt uw surfgedrag op onze website geanalyseerd, bijvoorbeeld welke aanbiedingen u hebt bekeken (trackinggegevens). Dit stelt ons in staat om u te voorzien van zogenaamde "Cookies", zelfs nadat u onze website via de online zoekmachine Google zelf hebt bezocht. "Google Ads" en geïndividualiseerde advertenties weergeven op andere websites/apps. Voor dit doel slaat Google een cookie op in uw browser wanneer u Google-services of websites in het advertentienetwerk van Google bezoekt. Deze cookie wordt gebruikt om uw bezoeken te registreren. De cookie wordt gebruikt om uw webbrowser te identificeren en niet om u persoonlijk te identificeren. Daarnaast delen we informatie met Google met betrekking tot uw meest recente bestellingen (conversies). Het is mogelijk dat Google de verzamelde gegevens over uw gebruiksgedrag via de manufactum.nl-website ook voor eigen doeleinden of voor de doeleinden van andere Google-klanten gebruikt (bijv. om geïndividualiseerde advertenties van derden weer te geven). De verdere verwerking van de gegevens en de verwerking van de gegevens nadat deze door Manufactum aan Google zijn doorgegeven, gebeurt door Google Ireland Limited als enige verantwoordelijke voor de gegevensbescherming volgens de wet. In deze context kan Google Ireland Limited, als enige controller onder de wetgeving inzake gegevensbescherming, gegevens over u opslaan in de Verenigde Staten. Het Europese Hof van Justitie heeft bepaald dat de VS een land is met een ontoereikend niveau van gegevensbescherming. In deze context bestaat er een bijzonder risico dat uw gegevens door Amerikaanse instellingen/autoriteiten worden verwerkt voor controle- en toezichtsdoeleinden zonder dat u hiertegen voldoende rechtsmiddelen heeft. De rechtsgrondslag voor deze gegevensverwerking is artikel 6, par. 1, letter a) van AVG (toestemming).

Meer informatie over Google Remarketing en het privacybeleid van Google vindt u hiere hier. Hier kunt u ook uw rechten als betrokkene doen gelden (bijv. het recht om gegevens te laten wissen) met betrekking tot de gegevens die Google als verwerkingsverantwoordelijke verwerkt volgens de wetgeving inzake gegevensbescherming. U kunt uw toestemming voor het gebruik van Google Remarketing hier intrekken.

3.4.3.6 Toestemming voor de geoptimaliseerde weergave van pushberichten

Opmerking

We gebruiken onze app om u te informeren over individuele aanbiedingen, kortingscodes en nieuws via een push notificatie service. Om pushberichten te kunnen versturen, maken we gebruik van de Airship-service van Airship Group, Inc, 1225 W. Burnside, Suite 401, Portland, OR 97209. De gebruikersgegevens worden statistisch verwerkt en geanalyseerd om onze aanbiedingen via pushberichten voortdurend te verbeteren en op uw interesses af te stemmen.
Airship verwerkt de volgende gegevens om de dienst te verlenen of om onze pushberichten te versturen: Push token, naam van het mobiele apparaat, online ID (UDID), Airship Channel ID, analytische gebeurtenissen, tags, attributen, taalinstelling en tijdzone.
De verwerking van uw gegevens vindt plaats op servers van Airship in de EU.
De rechtsgrondslag voor deze gegevensverwerking is art. 6 par. 1 zin 1 letter a) AVG (toestemming).
U kunt uw toestemming voor deze gegevensverwerking te allen tijde hier intrekken.

3.4.3.7 Herroepen van alle toestemmingen

Herroepen van alle toestemmingen

Uw toestemmingen, die u voor de eerste beschreven gegevensverwerking (punt 3.4.3.1. tot punt 3.4.3.6) heeft verstrekt, kunt u hier in volle omvang herroepen.

3.4.4 Verdere verwerking van trackinggegevens voor legitieme belangen

Manufactum heeft het recht, trackinggegevens die na het verstrekken van een toestemming werden verzameld, op basis van gegrond belang verder te verwerken. Deze verdere verwerking is gebaseerd op de rechtsgrond in artikel 6 lid 1 letter f) van de AVG (belangenafweging). Voor zover Manufactum op basis van de rechtsgrond in artikel 6 lid 1 letter f) van de AVG trackinggegevens verder verwerkt, geschiedt dit uitsluitend voor doeleinden, aan diens vervolging Manufactum een rechtmatig belang heeft. Tot dit gegrond belang behoort onder andere het verwerken van trackinggegevens voor het doel van het tonen van geïndividualiseerde reclame op pagina's van derden evenals het tonen van productsuggesties op manufactum.nl. Manufactum verwerkt in het verband met deze verdere verwerking van trackinggegevens geen gegevens, die door de wet in artikel 9 van de AVG als bijzonder gevoelig zijn geclassificeerd (bijv. gezondheidsgegevens). Manufactum gebruikt de trackinggegevens bovendien ook niet om evaluatieresultaten te creëren, die tot de onder artikel 9 van de AVG bijzondere beschermde bereiken kunnen vallen. Ook worden op basis van de trackinggegevens door Manufactum geen geautomatiseerde beslissingen genomen, die u als gebruiker van de website manufactum.nl tegenover juridische doeleinden ontplooien of u op soortgelijke manier duidelijk kunnen beïnvloeden (bijvoorbeeld door geïndividualiseerde prijsaanpassingen op basis van uw gebruikersgedrag). Bovendien zullen de trackinggegevens door Manufactum - afhankelijk van de omvang en de door de verwerking van de trackinggegevens voor uw te behartigen rechten uitgaande risico's - gepseudonimiseerd worden, waardoor een toewijzing van de gegevens tot uw persoon worden verhinderd.

3.4.4.1 Manufactum intern volgen

Manufactum gebruikt een operationele webtrackingtechnologie die Manufactum zelf beheert. De gegevens die via deze tracking worden verzameld - nadat u toestemming hebt gegeven - worden uitsluitend in gepseudonimiseerde vorm of onder een pseudoniem verwerkt. Dit betekent dat het niet mogelijk is om de gegevens direct aan uw persoon toe te wijzen zonder gebruik te maken van apart opgeslagen informatie. Als onderdeel van deze tracking wordt het gebruiksgedrag van onze shop, browser- en apparaatinformatie, bestelgedrag, zoek- en navigatiegedrag geanalyseerd en gebruikt om onze website te verbeteren. De verzamelde gegevens worden daarom gebruikt om de winkelervaring voor u te verbeteren, bugs te identificeren, nieuwe functies te testen en onze aanbiedingen te personaliseren.
De rechtsgrondslag hiervoor is Artikel 6 paragraaf 1 letter f van AVG. U kunt hier te allen tijde bezwaar maken tegen het verzamelen van gegevens op deze website. Het gevolg van het bezwaar is dat er op manufactum.nl geen gegevens meer worden verzameld ten behoeve van de interne Manufactum-tracking via uw eindapparaat dat werd gebruikt toen het bezwaar werd ingediend.

3.4.5 Verweer- / opt-out-mogelijkheid

Naast de reeds beschreven deactiveringsmethoden kunt u de uiteengezette technologieën ook in het algemeen verhinderen door in uw browser de passende cookie-instelling te kiezen. U hebt ook de mogelijkheid om op voorkeur gebaseerde reclame te deactiveren met behulp van de hier (externe link) voorkeursmanager.

3.5 Klantaccount / gebruikersaccount

3.5.1 Algemene informatie over het klantaccount

Om u het grootst mogelijke comfort te bieden, bieden wij u de continue opslag van uw persoonsgegeven in een met een wachtwoord beschermd klantaccount / gebruikersaccount aan.

Het creëren van een klantaccount is principieel vrijwillig. Als u een klantaccount creëert, geschiedt de verwerking van de over u verzamelde gegevens op basis van artikel 6 lid 1 letter b) van de AVG. Na het creëren van een klantaccount hoeft u uw gegevens niet hernieuwd in te voeren. Bovendien kunt u in uw klantaccount de over u opgeslagen gegevens op elk moment bekijken en veranderen.

Alleen als u via onze website/applicatie bestellingen wilt plaatsen, is het creëren van een klantaccount voor de afhandeling van de overeenkomst dringend noodzakelijk.

U heeft de mogelijkheid, uw klantaccount op elk moment te verwijderen. Neem hiervoor alstublieft contact met ons of met onze functionaris voor gegevensbescherming op. De betreffende contactgegevens vindt u onder punt 1 en punt 2. Houd er echter rekening mee dat hierdoor niet gelijktijdig een verwijdering van de in het klantaccount opgeslagen gegevens plaatsvindt, als u reeds bij ons heeft besteld. Het verwijderen van uw gegevens geschiedt na afloop van de voor ons geldende commerciële- en fiscaal-juridische bewaarplichten. Rechtsgrond voor deze verdere gegevensverwerking is artikel 6 lid 1 letter c) van de AVG, evenals artikel 6 lid 1 letter f) van de AVG, waarbij ons rechtmatig belang gebaseerd is op de gegevens voor eventueel onderhavige legitieme bewaarredenen.

3.5.2 Bescherming van het klantaccount

Voor het creëren van een klantaccount moet u een zelfgekozen wachtwoord vermelden. Deze dient samen met uw e-mailadres voor de toegang tot uw klantaccount. Een doeltreffende bescherming van uw gegevens is echter alleen mogelijk, als u uw toegangsgegevens veilig bewaart en deze beschermt tegen toegang door onbevoegden derden. Het is vaak zo dat gebruikers voor verschillende diensten hetzelfde wachtwoord gebruiken. Dit dient u absoluut te voorkomen. Bovendien is er het fenomeen dat derden via zogenaamde 'phishing-mails' proberen op ongeoorloofde manier, log-in gegevens en overige informatie (zoals creditcard-gegevens) te bemachtigen. Controleer alstublieft de aanvraag tot het vermelden van persoonsgegevens, in het bijzonder dan, als u deze per e-mail verstrekt, heel nauwgezet op de echtheid ervan. Wij kunnen u erover informeren, als essentiële veranderingen in uw klantaccount (bijvoorbeeld verandering van adresgegevens of het e-mailadres) werden uitgevoerd, zodat u kunt controleren of de verandering gerechtvaardigd of door onbevoegden derden werd uitgevoerd. Houd er bovendien rekening mee dat u ook na het verlaten van onze website automatisch ingelogd blijft, tenzij u zich actief afmeldt.
In combinatie met de bescherming van uw gegevens moet u in zijn totaliteit rekening houden met het volgende:

Principieel geldt: Bescherm uw klantaccount en ook uw computer, laptop of uw mobiele apparaat met veilige wachtwoorden en PINs, die alleen u kent! Let er bovendien op dat u zich na iedere online aankoop op onze website weer afmeldt.

Zorg er voor dat u uw wachtwoorden altijd slechts voor één account gebruikt! Gebruik nooit één wachtwoord voor verschillende aanbieders of portalen. Controleer of u het voor onze website gekozen wachtwoord eventueel ook voor andere websites gebruikt. Mocht dat het geval zijn adviseren wij u dringend, alle wachtwoorden onmiddellijk te veranderen.

Noteer de wachtwoorden nooit op een vrij toegankelijke plek. Zorg er ook voor dat alleen u toegang heeft tot de wachtwoorden.

Hoe creëer ik een veilig wachtwoord?
Wachtwoorden moeten zo worden gekozen dat ze niet eenvoudig kunnen worden geraden, dus bijvoorbeeld geen gangbare woorden uit het alledaagse leven, de eigen naam of naam van familie. Om het wachtwoord nog veiliger te maken, raden wij een gecombineerd gebruik van grote en kleine letters, cijfers en speciale tekens aan.

Zijn er nog meer dingen, waar ik rekening mee moet houden?
Mocht u een keer een openbaar toegankelijke computer gebruiken, dient u er voor te zorgen dat u zich na uw bezoek aan onze website afmeldt.

3.5.3 Waarschuwing voor fake e-mails (spoofing), spam en phishing

Bij deze manier van bedrog kan helaas ook Manufactum als vermeende afzender misbruikt worden. Dit betekent concreet dat verbruikers vervalste e-mails in naam van Manufactum kunnen ontvangen. Deze e-mails oriënteren zich zelfs vaak aan de lay-out van de afzender en kunnen eventueel slechts moeilijk worden onderscheiden van echte e-mails van Manufactum.

De bedriegers willen de vertrouwelijke positie tussen ons en onze klanten misbruiken en zodoende gevoelige gegevens (zoals log-in, klantgegevens, betaalinformatie) stelen of schadelijke software (zoals virussen of Trojaanse paarden) op uw computer of smartphone opslaan.

Het creëren van deze e-mails en de verzending geschiedt niet door Manufactum, zelfs als onze naam als afzender wordt gebruikt. Wij kunnen daarom helaas ook geen invloed uitoefenen op de verzending van deze verboden e-mails.

Zo gaat u juist om met spam, phishing- en spoofing- e-mails:

 • Wij raden u aan, verdachte e-mails direct te verwijderen.
 • Open nooit links en bijlagen in verdachte e-mails en vermeld geen persoonlijke gegevens.
 • Mocht u desalniettemin per ongeluk op links in de e-mail geklikt hebben, verander dan onmiddellijk uw wachtwoord bij Manufactum via Mijn account. Wij raden u dientengevolge bovendien aan, een virusscan op uw computer uit te voeren.
 • Indien buitengewone of verdachte informatie over bestellingen of uw klantgegevens in de e-mail staan, meldt u dan aan via Mijn account. Hier bevinden zich alle daadwerkelijk door u uitgevoerde bestellingen en u kunt de bestelstatus en de betreffende factuurnummers controleren. Voer hiervoor handmatig het adres www.manufactum.nl in de adresbalk van uw browser in. Zo voorkomt u dat u via een link in de e-mail terecht komt op frauduleuze websites.

Onze tip en service voor u: Mocht u een keer twijfelen, kunt u een e-mail sturen naar: info@manufactum.nl.

3.6 Contact opnemen

U heeft de mogelijkheid, op meerdere manieren contact met ons op te nemen. Per e-mail, telefonisch, via het contactformulier of per post. Als u contact met ons opneemt, gebruiken wij de persoonsgegevens, die u ons in dit kader vrijwillig ter beschikking heeft gesteld alleen voor het doeleinde, om contact met u op te nemen en uw aanvraag te kunnen bewerken.
Rechtsgrond voor deze gegevensverwerking is artikel 6 lid 1 letter a), artikel 6 lid 1 letter b), artikel 6 lid 1 letter c) van de AVG evenals artikel 6 lid 1 letter f) van de AVG. In het geval van gegevensverwerking op basis van artikel 6 lid 1 letter f) ligt ons hiervoor benodigde gegrond belang in het beantwoorden van uw aanvraag, ons bedrijf positief te kunnen presenteren en een hoge klant- / interessetevredenheid te bereiken.

3.7 Sollicitaties

Mocht u hebben besloten, op een bij ons onder het kopje 'Vacatures' geplaatste vacature per post of e-mail solliciteren, verwerken wij de basisgegevens van u (zoals aanhef en naam), uw contactgegevens (zoals e-mailadres, telefoonnummer), uw adresgegevens evenals uw sollicitatiegegevens (zoals sollicitatiebrief, CV, certificaten), voor het maken van een beslissing die is gebaseerd op een dienstverband evenals indien nodig ook de reden, uitvoering en beëindiging hiervan. Andere als de voorheen genoemde gegevens verwerken wij alleen, indien en voorzover deze ertoe geschikt zijn, uw geschiktheid voor deze vacature te kunnen aantonen. Rechtsgrond hiervoor is artikel 88 van de AVG in verbinding met paragraaf 26 lid 1 alinea 1 van de BDSG.

Voor zover u uw sollicitatie per e-mail (bij voorkeur in PDF-formaat) toestuurt, let dan alstublieft op voldoende encryptie omdat de gegevensoverdracht via e-mail niet veilig is en zodoende een meelezen door derden mogelijk is. Houd bovendien rekening met de maximale bestandsgrootte van 7 MB.

Mocht u ons sollicitatiedocumenten van derden toesturen, omdat u bijvoorbeeld werkzaam bent voor als personeelsadviseur, bent u ertoe verplicht, hiervoor alle eisen voor de gegevensbescherming in acht te nemen. De details zijn terug te vinden onder punt 3.8.

3.8 Herkomst van de gegevens

Principieel verzamelen wij persoonsgegevens over u als persoon alleen van uzelf. Mocht dit bij wijze van uitzondering niet het geval zijn, maken wij u hierop afzonderlijk attent. Echter is het mogelijk dat wij gegevens ook van een andere, namelijk de persoon ontvangen, die deze op de betreffende plekken van onze website vermeldt (bijvoorbeeld het openen van een klantaccount, gebruik van het contactformulier).

Mocht u persoonsgegevens van derden via onze website aan ons meedelen, bent u ertoe verplicht, hiervoor alle eisen voor de gegevensbescherming, in het bijzonder uit artikel 5 tot 9 evenals 12 van de AVG na te leven. Anders hebben wij met betrekking tot de vermelde gegevens geen doel tot heffing en behouden wij het recht voor, rechtsmaatregelen tegenover u te nemen.

4 Ontvangers binnen en buiten de Europese Unie

Uw persoonsgegevens worden eventueel ook doorgestuurd naar bepaalde ontvangers. Hierbij kunnen uw gegevens, ongeacht van andere informatie over de ontvangers in deze Privacyverklaring, aan de volgende instanties worden doorgestuurd:

 • Openbare instanties, waaraan de gegevens volgens wettelijke voorschriften moeten worden doorgestuurd (bijvoorbeeld de belastingdienst en toezichthoudende instanties)
 • Interne afdelingen, die onderdeel zijn van de uitvoering van taken (zoals verkoop, IT, IT-security)
 • Opdrachtverwerkers (zoals IT-dienstverleners) (zie ook punt 3.2.4)
 • Verzenddiensten (zoals transportdiensten)
 • Indien nodig partners, via welke wij reclame maken (zoals Facebook, Pinterest - zie ook punt 3.4.3.2 en 3.4.3.3).
 • Onze functionaris voor gegevensbescherming

Met uitzondering van de verwerkingen, waarbij wij in deze informatie over de gegevensbescherming informeren over de mogelijkheid van het doorsturen van gegevens naar ontvangers met vestiging binnen de EU, overhandigen wij uw gegevens niet aan ontvangers met vestiging buiten de Europese Unie of de Europese Economische Ruimte. De gegevensoverdracht geschiedt op basis van zogenaamde standaard contractuele clausules van de EU-commissie.

5 Uw rechten

5.1 Overzicht

Beknopte samenvatting

In verband met de verwerking van persoonsgegevens door ons, is er sprake van uw rechten als betrokken persoon. U heeft bijvoorbeeld het recht beroep te doen op de informatie met betrekking tot de over u opgeslagen gegevens. Ook kunt u tegenover ons verleende toestemmingen herroepen en bezwaar maken tegen afzonderlijke doeleinden voor het verwerken van gegevens. Bovendien heeft u het recht, foutieve gegevens te laten corrigeren en kunt u eisen, bepaalde gegevens in een gangbaar elektronisch formaat toe te sturen. Bovendien heeft u het recht op verwijdering van de door ons over u opgeslagen gegevens. Houd hier echter rekening mee dat wij op basis van wettelijke voorschriften ertoe verplicht kunnen zijn, ondanks uw wens tot het uitoefenen van het recht op verwijdering van gegevens verder op te slaan. Bovendien hebben wij in afzonderlijke constellaties een interesse aan de continuïteit van de opslag van uw gegevens, die zwaarder wegen dan uw interesse aan het verwijderen (bijvoorbeeld als wij nog openstaande schuldvorderingen tegenover u hebben).

5.2 Uw rechten in detail

U kunt gebruik maken van de onder punt 5 genoemde rechten die u tegenover ons heeft, rechtstreeks tegenover ons of ook tegenover onze functionaris voor gegevensbescherming. De betreffende contactgegevens vindt u onder punt 1 en punt 2.

Naast het recht tot herroeping van de door u tegenover ons verstrekte toestemmingen, heeft u bij het optreden van de betreffende wettelijke voorwaarden bovendien de volgende rechten:

 • het recht op informatie over de over u bij ons opgeslagen gegevens (artikel 15 van de AVG), in het bijzonder kunt u informatie opvragen over de verwerkings-doeleinden, de categorie van de persoonsgegevens, de categorie van ontvangers die uw gegevens kregen of krijgen, de geplande opslagduur, de afkomst van uw gegevens, voor zover deze niet direct door ons werden verzameld, eisen;
 • het recht tot correctie van onjuiste of ter aanvulling van juiste gegevens (artikel 16 van de AVG),
 • het recht op verwijdering van de over u bij ons opgeslagen gegevens (artikel 17 van de AVG), voor zover geen wettelijke of contractuele bewaartermijnen of andere wettelijke plichten of rechten voor een verdere opslag door ons moeten worden nageleefd,
 • het recht op beperking van de verwerking van uw gegevens (artikel 18 van de AVG), voor zover de juistheid van de gegevens door u wordt betwist, de verwerking ervan onwettig is, u het verwijderen ervan afwijst en wij de gegevens niet meer nodig hebben, maar u deze echter nodig heeft voor het doen gelden, uitoefenen of verdedigen van juridische claims of indien u volgens artikel 21 van de AVG bezwaar tegen de verwerking heeft ingediend,
 • het recht op gegevensportabiliteit volgens artikel 20 van de AVG, d.w.z. het recht, specifieke bij ons over u opgeslagen gegevens in een gangbaar, machinaal leesbaar formaat te ontvangen, of de overdracht ervan aan een andere verantwoordelijke te eisen
 • het recht op bezwaar bij een toezichthoudende instantie. Meestal kunt u zich hiervoor wenden tot de toezichthouder in uw verblijfplaats of op uw werkplek of onze vestigingsplaats.

5.3 Recht op bezwaar

Recht op bezwaar

Onder de voorwaarde van artikel 21 lid 1 van de AVG kan de gegevensverwerking op basis van redenen, die voortvloeien uit de bijzondere situatie van de betroffen persoon, worden tegengesproken.
Het voorafgaande algemene recht op beroep geldt voor alle in deze Privacyverklaring beschreven verwerkingsdoeleinden, die op basis van artikel 6 lid 1 letter f) van de AVG worden verwerkt. Anders dan bij het op de gegevensverwerking voor commerciële doeleinden gerichte speciale recht op beroep, zijn wij volgens de AVG slechts verplicht tot een toepassing van een dergelijk algemeen recht op beroep, als u ons hiervoor redenen van algeheel belang noemt (bijvoorbeeld een mogelijk gevaar voor leven of gezondheid).

5.4 Herroepingsrecht

Voor zover wij gegevens op basis van een door u verstrekte toestemming verwerken, heeft u te allen tijde het recht, de verstrekte toestemming te herroepen. Het herroepen van de toestemming heeft niet tot gevolg dat de tot op het tijdstip van de herroeping op basis van de toestemming plaatsgevonden gegevensverwerking ongeldig wordt.

6 Duur van de opslag

De opslagduur van de over u verzamelde gegevens is afhankelijk van het doel waarvoor wij de gegevens verwerken. De opslag geschiedt net zo lang als voor de vervulling van het beoogde doel noodzakelijk is. Voor zover wij vanwege wettelijke verplichtingen (bijv. belastingtechnische verplichtingen) bepaalde gegevenscategorieën een voorgeschreven periode moeten bewaren, geschiedt het verder bewaren van de gegevens, nadat het opslaan ervan niet meer noodzakelijk is voor het vervullen van het betreffende doel, uitsluitend om te voldoen aan de wettelijke verplichtingen hieromtrent. In deze gevallen zijn de gegevens niet meer toegankelijk.

7. Geautomatiseerd besluitvormingsproces, inclusief profiling (art. 22 van de AVG)

De over u verwerkte persoonsgegevens worden niet gebruikt voor een geautomatiseerd besluitvormingsproces, wat tegenover u een juridisch effect kan hebben of u in soortgelijke wijze kan beïnvloeden.

De over u verwerkte persoonsgegevens worden echter gebruikt om u met behulp van gepseudonimiseerde gebruikersprofielen persoonlijk advies op onze website en in de nieuwsbrief te doen toekomen. Rechtsgrond voor het opstellen van de profielen en het gebruik hiervan voor het doel van de individualisering is hierbij artikel 6 lid 1 alinea f van de AVG (rechtmatig belang), waarbij het versturen van de nieuwsbrief op zich geschiedt op basis van artikel 6 lid 1 alinea a van de AVG (toestemming). Hierbij bestaat ons gegrond belang erin, u voor u passende producten aan te bevelen en zodoende onze omzet te verbeteren evenals ons bedrijf positiever te kunnen presenteren op de markt.

8 Geen plicht voor de ter beschikking stelling van uw gegevens

Er bestaat geen plicht dat u ons uw gegevens ter beschikking stelt. Het is echter mogelijk dat wij uw gegevens nodig hebben voor het uitvoeren van een overeenkomst, bijvoorbeeld als u op onze website een of meerdere producten wilt kopen. Mocht u ons de hiervoor benodigde en door ons opgevraagde persoonsgegevens, waarover wij u in het kader van de Privacyverklaring hebben geïnformeerd, niet ter beschikking stelt, kunnen wij een overeenkomst met u eventueel niet accepteren of een reeds overeengekomen overeenkomst niet voldoen.

Mocht u daarboven bijvoorbeeld door technische maatregelen voorkomen dat wij gegevens, die voor het gebruik van onze website nodig zijn ontvangen (zie in het bijzonder punt 3.4), is het mogelijk dat u onze website niet of niet volledig kunt gebruiken.

Ook in andere gevallen, waarin u ons de benodigde informatie niet ter beschikking stelt (bijvoorbeeld in het kader van een contactopname of de deelname aan een prijsspel), kunnen wij u de dienovereenkomstige dienst echter niet aanbieden.