Menu
Niewsbrief

Tuinjaar

Aardappelen stapelen of mulchen

Aardappelen stapelen of mulchenAardappelen stapelen of mulchen

Als het aardappelonkruid uit de grond komt, kun je beginnen met aarden. Het doel van deze werkzaamheden is de knolvorming te bevorderen, de grond los te maken en onkruidgroei te voorkomen. Het voorkomt ook dat nieuwe dochterknollen uit de grond groeien en vervolgens groen en oneetbaar worden door blootstelling aan licht. Als alternatief kan het aardappelbed ook met mulch worden bedekt.

Het is nodig:
Gereedschap en toebehoren: (Blad)schoffel voor het ophogen, vork of schop voor het strooien van mulchmateriaal, zeewierkalk of steenmeel, opvangbak voor onkruid, transportkarretje voor mulchmateriaal indien nodig, mulchmateriaal zoals gras, bladeren, stro of zwarte folie, werkhandschoenen.

Instructies

Voor het ophopen trekt u de grond naar de aardappelplanten toe, zodat alleen de uiteinden van de scheuten uitstekenVoor het ophopen trekt u de grond naar de aardappelplanten toe, zodat alleen de uiteinden van de scheuten uitsteken
  • Stapel de planten op zodra het aardappelonkruid ongeveer 10 tot 15 cm hoog is.** Trek hiervoor de grond - bij voorkeur met een bladschoffel - van beide kanten tot aan de plant, zodat alleen de scheutuiteinden nog uitsteken. Deze maatregel bevordert de opbrengst, omdat de scheuten die met aarde zijn bedekt, extra wortels en dochterknollen vormen. Bovendien blijft de aarde los, wat de vorming van knollen extra bevordert, en wordt voorkomen dat knollen uit de aarde groeien en oneetbaar worden wanneer ze aan licht worden blootgesteld.
  • Voor het aanaarden de planten dun bestuiven met algenkalk of steenmeel. Dit bevordert de weerstand tegen late meeldauw.
  • Verwijder bij het aanaarden alle onkruid tegelijkertijd; vooral als de aardappelplanten nog klein zijn en het onkruid een serieuze concurrent kan zijn voor licht, water en voedingsstoffen. Pluk tegelijkertijd ook grotere stenen uit de grond.
De aarden dammen voorkomen dat blootgestelde knollen oneetbaar worden door lichtDe aarden dammen voorkomen dat blootgestelde knollen oneetbaar worden door licht
  • Bedek blootliggende knollen altijd onmiddellijk met aarde.
  • Als alternatief voor mulchen is het mogelijk de grond te mulchen. Het aardappelbed wordt bedekt met een laag mulch van ten minste 20 cm hoog - bijvoorbeeld gras, bladeren of stro. Dit heeft als bijkomend voordeel dat het bodemleven wordt bevorderd en de grond zeer los wordt; ** door de afbraak van het organisch materiaal komen ook voedingsstoffen vrij,** die als extra meststof ter beschikking van de planten staan. Een andere mogelijkheid is de aardappelrijen na het poten af te dekken met zwarte folie, waarin telkens gleuven voor het loof worden gesneden. De grond warmt snel op onder de folie en tegelijk worden onkruidgroei en vergroening van de knollen onderdrukt.

Andere onderwerpen

Set aardappelenSet aardappelen

De eerste aardappelen kunnen begin april worden gepoot: eerst de vroege rassen die eventueel in maart zijn voorgekiemd. De grondtemperatuur moet ten minste 7 °C bedragen voor voorgekiemde en 10 °C voor niet-voorgekiemde knollen; de eerste oogst kan dan reeds in juli plaatsvinden.

Ontdek nu
Aardappelen oogsten en opslaanAardappelen oogsten en opslaan

Het juiste tijdstip om aardappelen te oogsten hangt af van vele factoren (ras, rijpingsgroep, bodem, weer en gezondheid van de plant), maar heeft op zijn beurt een grote invloed op de smaak en de bewaarbaarheid van de aardappelen - en niet in de laatste plaats, natuurlijk, op de opbrengst. Als vuistregel geldt: oogst de aardappelen ongeveer 14 dagen nadat het loof boven de grond is afgestorven.

Ontdek nu
Vroege aardappelenVroege aardappelen

Begin maart is de tijd om te beginnen met het forceren van vroege aardappelen. Deze maatregel vervroegt de oogst met tot 14 dagen en leidt ook tot een hogere opbrengst, deels omdat de voorgekiemde aardappelen reeds dikkere knollen hebben dan die welke niet zijn voorgekiemd wanneer de Phytophthora uitbreekt - wat vaak niet te vermijden is. De precieze keuze van de datum hangt af van de geplande plantdatum en moet vier tot vijf weken daarvoor zijn (meestal de tweede week van april).

Ontdek nu
Menu