Menu
Niewsbrief

Tuinjaar

Aardappelen stapelen of mulchen

Aardappelen stapelen of mulchenAardappelen stapelen of mulchen

Als het aardappelonkruid uit de grond komt, kun je beginnen met aarden. Het doel van deze werkzaamheden is de knolvorming te bevorderen, de grond los te maken en onkruidgroei te voorkomen. Het voorkomt ook dat nieuwe dochterknollen uit de grond groeien en vervolgens groen en oneetbaar worden door blootstelling aan licht. Als alternatief kan het aardappelbed ook met mulch worden bedekt.

Nodig gereedschap en toebehoren:
(Blad)schoffel voor het aanaarden, vork of schop voor het verspreiden van mulchmateriaal, zeewierkalk of steenmeel, opvangbak voor onkruid, eventueel transportkarretje voor mulchmateriaal, mulchmateriaal zoals gras, bladeren, stro of zwarte folie, werkhandschoenen.

Gereedschap en toebehoren voor het ophogen of mulchen van aardappelen

Instructies

Voor het ophopen trekt u de grond naar de aardappelplanten toe, zodat alleen de uiteinden van de scheuten uitstekenVoor het ophopen trekt u de grond naar de aardappelplanten toe, zodat alleen de uiteinden van de scheuten uitsteken
  • Stapel de planten op zodra het aardappelonkruid ongeveer 10 tot 15 cm hoog is. Trek daartoe de grond - bij voorkeur met een bladschoffel - van beide kanten tot aan de plant, zodat alleen de scheuttoppen nog uitsteken. Deze maatregel bevordert de opbrengst, omdat de met grond bedekte scheuten extra wortels en dochterknollen vormen. Bovendien blijft de grond los, wat de knolvorming extra bevordert, en wordt voorkomen dat knollen uit de grond groeien en oneetbaar worden bij blootstelling aan licht.
  • Bestuif de planten vóór het opstrooien dun met algenkalk of steenmeel. Dit bevordert de weerstand tegen meeldauw en Braun.
  • Verwijder bij het opstrooien tegelijkertijd al het onkruid; vooral als de aardappelplanten nog klein zijn en het onkruid een serieuze concurrent kan zijn voor licht, water en voedingsstoffen. Pluk tegelijkertijd ook grotere stenen uit de grond.
De aarden dammen voorkomen dat blootgestelde knollen oneetbaar worden door lichtDe aarden dammen voorkomen dat blootgestelde knollen oneetbaar worden door licht
  • Bedek blootliggende knollen altijd onmiddellijk met grond
  • Als alternatief voor het aanaarden is het mogelijk de grond te mulchen. Het aardappelbed wordt bedekt met een mulchlaag van minstens 20 cm, bijvoorbeeld gras, bladeren of stro. Dit heeft als bijkomend voordeel dat het bodemleven wordt bevorderd en de grond losser wordt; door de afbraak van het organische materiaal komen ook voedingsstoffen vrij, die als extra meststof voor de planten beschikbaar zijn. Een andere mogelijkheid is om de aardappelrijen na het planten te bedekken met zwarte folie, waarin telkens sleuven zijn gesneden voor het loof. De grond warmt onder de folie snel op en tegelijkertijd worden onkruidgroei en vergroening van de knollen onderdrukt.

Andere onderwerpen

Set aardappelenSet aardappelen

De eerste aardappelen kunnen begin april worden gepoot: eerst de vroege rassen die eventueel in maart zijn voorgekiemd. De grondtemperatuur moet ten minste 7 °C bedragen voor voorgekiemde en 10 °C voor niet-voorgekiemde knollen; de eerste oogst kan dan reeds in juli plaatsvinden.

Ontdek nu
Aardappelen oogsten en opslaanAardappelen oogsten en opslaan

Het juiste tijdstip om aardappelen te oogsten hangt af van vele factoren (ras, rijpingsgroep, bodem, weer en gezondheid van de plant), maar heeft op zijn beurt een grote invloed op de smaak en de bewaarbaarheid van de aardappelen - en niet in de laatste plaats, natuurlijk, op de opbrengst. Als vuistregel geldt: oogst de aardappelen ongeveer 14 dagen nadat het loof boven de grond is afgestorven.

Ontdek nu
Vroege aardappelenVroege aardappelen

Begin maart is de tijd om te beginnen met het forceren van vroege aardappelen. Deze maatregel vervroegt de oogst met tot 14 dagen en leidt ook tot een hogere opbrengst, deels omdat de voorgekiemde aardappelen reeds dikkere knollen hebben dan die welke niet zijn voorgekiemd wanneer de Phytophthora uitbreekt - wat vaak niet te vermijden is. De precieze keuze van de datum hangt af van de geplande plantdatum en moet vier tot vijf weken daarvoor zijn (meestal de tweede week van april).

Ontdek nu