Niewsbrief

Tuinjaar

Controle van dahlia's en andere bloemknollen in de winteropslag

Om te voorkomen dat de knollen van dahlia's, gladiolen, begonia's of canna's die tijdens de winter worden bewaard, ongemerkt schade oplopen door droogte of rot, moeten ze regelmatig worden gecontroleerd en moeten beschadigde knollen onmiddellijk worden verwijderd.

Nodig:
Gereedschap en toebehoren: thermometer, geschikte bewaarpotten, scherp mes indien nodig voor gedeeltelijk rotte knollen en spuitfles als de knollen te droog zijn.

Instructies

  • Vorstvrij en droog bewaren, de optimale temperatuur ligt tussen 2 en 7 °C. Indien alleen een warmere bewaarplaats beschikbaar is, is het beter de knollen in vochtig zand te wikkelen.
  • Lucht de opslagruimte regelmatig, maar alleen bij vorstvrij weer.
  • Controleer regelmatig op schade, schimmelbederf of rot. Sorteer aangetaste en rotte knollen volledig uit of verwijder rotte delen van de knollen - snij ze er glad af met een scherp mes.
  • Controleer de knollen op droogte; ze mogen niet erg verschrompelen. Maak het materiaal waarin of waaronder de knollen worden bewaard (aarde, zand, krantenpapier) zo nodig van tijd tot tijd opnieuw vochtig.
  • Draai knollen die los in kisten of op draadnetten liggen van tijd tot tijd om.

Bewaar de knollen in dozen op een droge en vorstvrije plaats.

Controleer regelmatig op beschadigde plekken, schimmelaantasting of verrotting.

Verwijder rotte delen van de knollen

Andere onderwerpen

De eerste vriesnachten maken een einde aan de dahliabloei van dit jaar en geven aan dat het nu tijd is om de knollen op te graven en vorstvrij te overwinteren.

Ontdek nu

Dahlia's bloeien uitbundig in de zomer en de herfst - en nog meer als ze regelmatig worden gesnoeid. In plaats van zaden vormt de plant dan nieuwe knoppen en de bloei gaat onverminderd door tot de eerste nachtvorst.

Ontdek nu