Niewsbrief

Tuinjaar

Keer en zeef de compost

Als de compost niet is doorgevroren, kan hij bij droog weer worden gekeerd en gezeefd. Zelfs na een jaar rotten bevat het nog onvolledig verteerd materiaal zoals stukjes hout of de resten van looibladeren, bijvoorbeeld van eik of walnoot. Het grove materiaal wordt gebruikt om nieuwe compost te maken, de gezeefde fijne compost is meteen bij het begin van het nieuwe seizoen beschikbaar.

U hebt nodig:
Gereedschap en toebehoren: schop, kruiwagen of ander transportwagentje, grote (staande) zeef of fijne composteerbak, bak om onder te zetten (voor de fijne compost), compostcontainer, folie of zakken.

Instructies: compost draaien en zeven

  • Kies een droge, bij voorkeur zonnige dag, zodat het materiaal tijdens het werk niet samenklontert.
  • Voor grote hoeveelheden compost kiest u zogenaamde doorworpzeven. Deze worden op de grond of boven een kruiwagen geplaatst en de compost wordt met een schep opgepakt en door het draadgaas gegooid. De hellingshoek kan van invloed zijn op de fijnheid van het materiaal: hoe steiler de hellingshoek, hoe fijner de compost gezeefd wordt.
  • Werk als alternatief met een zogenaamde fijncomposteerder; deze is bijzonder geschikt voor het werken op een beperkte oppervlakte in kleinere tuinen. De compost wordt in een trommel gevuld, die aan de onderkant uit een zeef bestaat. Door de inwendige roterende spindel te draaien, wordt het materiaal tegen de zeef gedrukt en valt het als fijne aarde in een bak die eronder is geplaatst.
  • Doe het gezeefde grove materiaal op de volgende jongere composthoop of vul het in een lege composteerbak onderin.
  • Bescherm de fijn gezeefde rijpe compost tot het gebruik tegen neerslag, zodat er geen voedingsstoffen worden uitgespoeld. Dek af met folie of doe in zakjes.

Compost zeven met een fijne composteerbak

Voor grote hoeveelheden compost kiest u zogenaamde doorgooi-zeven.

Bescherm de fijn gezeefde gerijpte compost tegen neerslag tot gebruik.

Andere onderwerpen

In open composthopen kan het rottingsproces door te veel nattigheid worden verstoord en in rotting overgaan. Om dit te voorkomen, evenals het uitspoelen van voedingsstoffen door hevige winterse neerslag, moet de compost in de late herfst worden afgedekt.

Ontdek nu

In de herfst gevallen bladeren zijn een natuurlijke winterbescherming voor planten en bodem, omdat zij door ontbinding een beschermende, verwarmende en bovendien voedende laag vormen. Daarom moet het tussen vaste planten en struiken worden gelaten, maar uit gazons of trottoirs worden verwijderd en gecomposteerd.

Ontdek nu

Tijdens warme zomerperiodes zonder neerslag kan het gebeuren dat de compost die in het voorjaar vers is aangebracht, te droog wordt. Dit kan worden herkend aan een gebarsten oppervlak en een brokkelige structuur van het materiaal, alsmede aan de aanwezigheid van mieren. Er moeten tegenmaatregelen worden genomen om te voorkomen dat de regenwormen en de compostwormen, die belangrijk zijn voor het afbraakproces, zich terugtrekken en het rottingsproces tot stilstand komt.

Ontdek nu