Niewsbrief

Tuinjaar

Keer compost om en dek open hopen af

In open composthopen kan het rottingsproces door te veel nattigheid worden verstoord en in rotting overgaan. Om dit te voorkomen, evenals het uitspoelen van voedingsstoffen door hevige winterse neerslag, moet de compost in de late herfst worden afgedekt.

U heeft nodig:
Gereedschap en toebehoren: folie of dekzeil, eventueel houten balken om eronder te leggen, ander afdekmateriaal (gemaaid gazon, bladeren of aarde), compostvat, vork, schop, eventueel hakselaar, tak- of rozenschaar voor het versnipperen van tuinafval.

Instructies

  • Dek open composthopen af met geschikte materialen die voorkomen dat er tijdens de wintermaanden te veel vocht binnendringt. De afdekking maakt of houdt de binnenkant ook wat warmer, en het rottingsproces komt niet tot stilstand, zelfs niet bij lage buitentemperaturen.
  • Zet een folie of dekzeil over afgewerkte of halfafgewerkte compost en zorg ervoor dat de zwad nog voldoende geventileerd is, anders kan er rotting optreden. Plaats daartoe bijvoorbeeld houten balken op de compost (onder de folie).
  • Draai de half afgewerkte compost nogmaals om alvorens hem af te dekken, om de afbraakprocessen te bevorderen door deze extra zuurstofinbreng.
  • Vers gemaakt materiaal heeft nog veel vocht nodig om te composteren; dek het daarom af met gemaaid gras, een dikke laag bladeren of tuinaarde.
  • Als u dat nog niet gedaan hebt, gooi dan vóór de winter al het tuinafval dat zich in het vorige seizoen heeft opgehoopt (en de laatste weken steeds meer door het opruimen van de bedden) op een ordelijke manier op een composthoop. Versnipper en meng van tevoren goed om voor voldoende luchtcirculatie te zorgen.

Verzamel alle tuinafval en maak er verse compost van

Keer de half afgewerkte compost opnieuw alvorens hem af te dekken.

Dek open composthopen voor de winter af, bijvoorbeeld met een dekzeil.

Andere onderwerpen

Als de compost niet is doorgevroren, kan hij bij droog weer worden gekeerd en gezeefd. Zelfs na een jaar rotten bevat het nog onvolledig verteerd materiaal zoals stukjes hout of de resten van looibladeren, bijvoorbeeld van eik of walnoot. Het grove materiaal wordt gebruikt om nieuwe compost te maken, de gezeefde fijne compost is meteen bij het begin van het nieuwe seizoen beschikbaar.

Ontdek nu

In de herfst gevallen bladeren zijn een natuurlijke winterbescherming voor planten en bodem, omdat zij door ontbinding een beschermende, verwarmende en bovendien voedende laag vormen. Daarom moet het tussen vaste planten en struiken worden gelaten, maar uit gazons of trottoirs worden verwijderd en gecomposteerd.

Ontdek nu

Tijdens warme zomerperiodes zonder neerslag kan het gebeuren dat de compost die in het voorjaar vers is aangebracht, te droog wordt. Dit kan worden herkend aan een gebarsten oppervlak en een brokkelige structuur van het materiaal, alsmede aan de aanwezigheid van mieren. Er moeten tegenmaatregelen worden genomen om te voorkomen dat de regenwormen en de compostwormen, die belangrijk zijn voor het afbraakproces, zich terugtrekken en het rottingsproces tot stilstand komt.

Ontdek nu