Tot en met 3.12.23 bespaart u de verzendkosten t.h.v. 3,95 €.**

Menu
Niewsbrief

Tuinjaar

Juist water geven tijdens droogte

Juist water geven tijdens droogteJuist water geven tijdens droogte

In geval van langdurige droogte moet er nu voor worden gezorgd dat de planten voldoende water krijgen. Dit geldt met name voor nieuwe aanplant uit het voorjaar (die nog niet over een voldoende vertakt wortelstelsel beschikt om zichzelf te kunnen bevoorraden) en voor planten in groentebedden die nu in de groei zijn. Naast de zuivere behoefte aan water moet ook worden opgemerkt dat voedingsstoffen alleen in voldoende vochtige grond kunnen worden afgebroken tot een vorm die beschikbaar is voor planten.

Uitrusting:
Gereedschap en toebehoren: gieter, sproeier, sproeier en ander bewateringsmateriaal voor bevestiging aan een slang, slang met koppelingen, slangenwagens of beugels voor bevestiging aan de muur indien nodig, regenmeter.

Instructies

  • Niet besproeien bij fel zonlicht of sterke wind; tot 80% van het gebruikte water zou ongebruikt verdampen of wegdrijven nog voor het in de bodem kan doordringen. Bovendien kan beregening in de volle zon bladverbranding veroorzaken, en het temperatuurverschil tussen koud water en verwarmde bladeren veroorzaakt groeistoornissen bij diverse groenteplanten.
  • Tijdens de zomer kunt u het beste 's avonds water geven, wanneer de zon al onder een hoek staat maar de bladeren nog kunnen drogen, om 's nachts geen risico op schimmelaantasting te lopen. (Het nadeel is echter dat slakken baat hebben bij avondgift. In tuinen met veel slakken is het daarom beter om vroeg in de ochtend water te geven).
  • Water zo selectief mogelijk om waterverlies door verdamping via de bodem en het bladoppervlak tot een minimum te beperken. Geef planten waar mogelijk afzonderlijk direct aan de voet water met een kan of sproeier.
  • Minder vaak water geven, maar dan wel grondig. Als slechts kleine hoeveelheden water worden toegediend, bereikt het vaak niet eens de wortelzone van de planten, maar verdampt het aan het bodemoppervlak. Onregelmatig maar dan grondig water geven heeft een duurzamer effect en bevordert ook de ontwikkeling van een diep wortelstelsel, waardoor de planten minder gevoelig worden voor perioden van droogte. Een goede referentiewaarde is een waterhoeveelheid van 7 tot 10 l/ m² in droge grond, wat overeenkomt met een neerslag van 7 tot 10 mm.
  • Om een idee te krijgen van de hoeveelheid neerslag en het effect daarvan op de grond, zet u een regenmeter in de tuin en test u met een spade hoe diep de grond na een regenbui is doorweekt.

Tips om de behoefte aan water in de tuin te verminderen

  • Lichte, zanderige bodems kunnen slechts kleine hoeveelheden regenwater opslaan en drogen dienovereenkomstig snel uit. Het watervasthoudend vermogen van dergelijke bodems moet worden verbeterd door toevoeging van compost, steenmeel of leemgrond.
  • Een permanente bedekking van het bodemoppervlak (met vegetatie of een mulchlaag) vermindert de verdamping, verbetert de structuur van de bodem en verhoogt de waterretentiecapaciteit ervan.
  • Het oude tuinieren adagium "één keer schoffelen bespaart drie keer water geven" is nog steeds van toepassing. Regelmatig schoffelen van de bovenste bodemlaag helpt de verdamping te verminderen en houdt tegelijk een bodemstructuur in stand die zorgt voor een constant watertransport van diepere lagen naar het gebied van de plantenwortels.
  • Bij het kiezen van een locatie moet rekening worden gehouden met de behoeften van de planten. Schaduwplanten, bijvoorbeeld, kunnen alleen gedijen op zonnige, droge plaatsen met regelmatige, aanvullende bewatering.
  • Een gemengde teelt in het groentebed zorgt voor een constante bodembedekking gedurende het hele seizoen en helpt zo de verdamping te beperken. Hetzelfde geldt voor een rand van buxushaagjes, die perkplanten tegen wind beschermt.
Grotere potplanten water geven met een gieter en tuinslangGrotere potplanten water geven met een gieter en tuinslang

Grotere potplanten water geven met een gieter en tuinslang

Zet een sproeier op om het gazon te besproeienZet een sproeier op om het gazon te besproeien

Zet een sproeier op om het gazon te besproeien

Kies de juiste sproeier, afhankelijk van de grootte en de oriëntatie van het gazonKies de juiste sproeier, afhankelijk van de grootte en de oriëntatie van het gazon

Kies de juiste sproeier, afhankelijk van de grootte en de oriëntatie van het gazon