Niewsbrief

Tuinjaar

Zware telers bemesten met vloeibare kruidenmest

De zogenaamde "heavy feeders" zijn planten met een bijzonder grote behoefte aan meststoffen, aangezien zij in de loop van het seizoen een aanzienlijke bladmassa en/of veel vruchten produceren en ook grote hoeveelheden voedingsstoffen, vooral stikstof, aan de bodem onttrekken. Deze onttrekking moet worden gecompenseerd door overvloedige en veelvuldige bemesting, zodat de planten geen tekorten oplopen en er geen groeistagnatie of schade optreedt.

U heeft nodig:
Gereedschap en toebehoren: gieter met afneembare sproeikop, trechter, oplossing van stikstofhoudende meststoffen (vloeibare netelmest is zeer geschikt).

Instructies

  • Vanaf juni (tot het einde van het groeiseizoen) lever de planten enkele malen met een stikstofhoudende vloeibare kruidenmest (bijvoorbeeld van brandnetels).
  • Breng de vloeibare mest aan met een gieter. Afhankelijk van de grootte van de plant wordt de topdressing of de bladmeststof rechtstreeks op de planten aangebracht (met een sproeier) of wordt de meststof op de wortels van de planten, d.w.z. op de grond, aangebracht (zonder sproeier).
  • Maak een notitie voor volgend jaar: De desbetreffende bedden kunnen het best reeds in de herfst van het vorige jaar of in het vroege voorjaar van de huidige vegetatieperiode worden bemest met rijpe compost, verrotte mest of een andere organische meststof.

Hoogproductieve planten in de moestuin:

Bijna alle koolsoorten (savooiekool, witte kool, rode kool, bloemkool, rozekool en Chinese kool), komkommers, aardappelen, tomaten, courgettes, pompoen, prei, selderij of rabarber.

Zeer voedzaam in de siertuin:

Dahlia's, riddersporen, Oost-Indische netels, zomerbloemen, zonnebloemen, chrysanten of hortensia's.