Niewsbrief

Tuinjaar

Voorjaarsaanplant van rozen

Als het niet meer mogelijk was om in de herfst te planten, is het nu een geschikt moment om in het vroege voorjaar nieuwe rozen te planten. Vooral bij rozen met blote wortel - d.w.z. die zonder kluit worden geleverd - moeten de planttijden in het najaar (rond half oktober tot half december) of in het voorjaar (rond half maart tot eind april) in acht worden genomen. De planten bevinden zich dan al of nog grotendeels in de winterrustfase, en het uitplanten veroorzaakt geen stress ("plant shock"). Vergeleken met potrozen, die in principe het hele jaar door kunnen worden geplant, hebben rozen met blote wortel het voordeel dat hun wortelgestel meestal vitaler is en de hele plant dus krachtiger en standvastiger.

U heeft nodig:

 1. planten: rozen (houd bij de keuze rekening met de eisen van de standplaats, de groeiwijze en de grootte wanneer ze volgroeid zijn), eventueel geschikte vaste planten.
 2. Gereedschap: scherpe bypass-schaar met korte bladen ("rozenschaar"), spade of spadeschep, spitvork als de grond vrij zwaar en stenig is.
 3. Accessoires: grote emmer of soortgelijke bak om de planten in te dompelen, gieter, doornbestendige werkhandschoenen, rozengrond indien nodig, steunpaal en bindmateriaal bij het planten van stamrozen.

Locatie selectie

De meeste rozen geven de voorkeur aan een zonnige, luchtige standplaats; sommige (bijvoorbeeld veel ramblerrozen) groeien nog goed in halfschaduw. Te warme plaatsen op of voor muren op het zuiden of sterk reflecterende paden moeten worden vermeden, omdat de planten hier stress ondervinden en vatbaarder zijn voor aanvallen van ziekten en plagen.
Rozen groeien in bijna alle tuingronden die niet te zuur zijn. Zeer zware bodems (kleiachtige, lemige) kunnen worden verbeterd met grof zand of humus, zandige bodems met humus of steenmeel. Rozen zijn diepwortelende planten en hebben een diepe grond nodig met een goede waterdoorlaatbaarheid.

Voorbereidende werkzaamheden

 • Geef de rozen voor het planten enkele uren volledig onder water Eén tot twee uur is voldoende; laat de planten niet langer dan een dag in het water staan, anders krijgen de wortels te weinig zuurstof.
 • Snij zowel de wortels als de bovengrondse scheuten weg. Gebruik hiervoor een scherpe snoeischaar die geen blauwe plekken of slordige snijwonden kan veroorzaken. Snijd de wortels tot ongeveer een handbreedte onder de worteltak (ongeveer 25 cm) en verwijder ook netjes alle gebroken of beschadigde worteldelen. Bij aanplant in het voorjaar kort u de scheuten in tot ongeveer 15 cm (bij aanplant in het najaar blijft ongeveer 30 cm over); verwijder ook hele scheuten van zeer sterke planten. Vijf scheuten zijn ruim voldoende, meer zou de roos bij de groei alleen maar onnodige kracht kosten. Goede kwekerijen doen dit zogenaamde plantensnoeien zelf voor de verkoop, zodat de klant een roos krijgt die klaar is om geplant te worden.
 • Maak de grond van de plantplaats ten minste twee spades diep los om het voor de roos gemakkelijker te maken erin te groeien. Maak een voldoende groot plantgat (ca. 30 x 30 cm) en leg de bovenste, humusrijke laag grond apart - deze wordt later aan de bovenkant weer opgevuld. Als de grond nogal zwaar is, scheur dan de bodem van het plantgat extra open om de waterafvoer te verbeteren.

Planten van struik-, stam- of klimrozen met blote wortel

 • Zet de roos rechtop in het plantgat, vul op met aarde en stamp lichtjes aan. Bij een vol geplante roos moet het oculatiepunt ongeveer 5 cm onder het grondoppervlak liggen.
 • Water de plantplaats grondig. Hierdoor sluiten de holtes in de nog zeer losse grond zich en hebben de plantenwortels aan alle kanten contact met de omringende grond. Trek de roos weer een beetje omhoog als ze tijdens het water geven wegzakt; ze mag na alle plantwerkzaamheden niet lager staan dan hierboven is aangegeven.
 • Snoei de plant met aarde tot een hoogte van ongeveer 15 cm. Aangezien de plant vóór het planten tot ongeveer deze grootte werd teruggesnoeid, zullen na het snoeien alleen de bovenste scheutuiteinden nog uit de aarde steken. Gebruik geen turf; dat is te zuur en droogt sterk uit als er geen regen valt. Het is van essentieel belang dat de grond na het planten in het voorjaar wordt opgestapeld, aangezien de opgestapelde grond een noodzakelijke bescherming vormt tegen overmatige verdamping en intense voorjaarszon.
 • Bij het planten geen mest of kunstmest toevoegen, anders is er onvoldoende (vezel)wortelontwikkeling. Een schaarse toevoer van voedingsstoffen in de groeifase moet de roos ertoe aanzetten diepe wortels te vormen op zoek naar voedingsstoffen. (Vanaf het tweede jaar krijgen rozen in februari of maart een goede organische bemesting).
 • Bij het planten van stamrozen dient u bovendien een steunpaal - die tot in de kroon reikt - in het plantgat te slaan. Zet de stam van de roos hieraan vast met een achtvormige lus. Dit voorkomt dat de plant tegen de staak schuurt.

Te lange wortels inkorten tot ongeveer een handlengte

Zet de roos rechtop in het plantgat. Opvullen met aarde; het oculatiepunt moet aan het eind ongeveer 5 cm diep in de aarde zitten.

Stamp de roos ongeveer 15 cm hoog op met aarde

Het planten van rozen in potten

Naast de traditionele manier om rozen als planten met blote wortel in het najaar en het voorjaar te planten, worden nu ook veel rozen in pot aangeboden als zogenaamde containerrozen. In de tuinbouw verwijst de term "container" naar potten met een bodemvolume van 5 liter of meer. In principe kunnen deze rozen het hele jaar door worden geplant, dus ook als ze bladhoudend zijn of zelfs al in bloei staan; bij zeer warm en droog weer moeten ze echter niet worden geplant om de plant overmatige stress en dus slechte groei te besparen.

De juiste afstand

Aangezien rozen zeer zwak zijn in concurrentie en gemakkelijk verdrongen of zelfs verdrongen kunnen worden door sterk groeiende naburige planten, moeten voldoende plantafstanden worden aangehouden.

 • Afhankelijk van de groeikracht en de vorm van de afzonderlijke rassen hebben kleinere perkrozen een tussenruimte van 40 tot 50 cm nodig, (moderne) heester- en klimrozen tussen 1 en 1,5 m.
 • Voor historische rozen is de tussenafstand 1,2 m (voor een rozenhaag) tot 2 m. Om indrukwekkende voorbeeldstruiken te krijgen, kunnen ook twee tot drie planten bij elkaar worden geplant op een afstand van 60 cm.
 • Twee planten van klimrozen kunnen ook samen geplant worden op een afstand van 80 cm.
 • Ramblerrozen moeten minstens 2 m uit elkaar geplant worden, afhankelijk van hun groeikracht en de grootte van de oppervlakte. Als de ramblerroos tot een boom moet uitgroeien, is één plant per boom ruim voldoende.
Manufactum tip

Als bijvoorbeeld een heel perk opnieuw met rozen moet worden ingericht, is de combinatie met bijpassende vaste planten een goed idee. Dergelijke gemengde beplantingen zien er gewoonlijk veel interessanter en aantrekkelijker uit en bloeien gedurende een langere periode. Zorg ervoor dat de begeleidende planten dezelfde standplaatsvereisten hebben als de rozen (voedselrijke grond in de volle zon) en dat ze niet te veel worden verdrongen door hun groei. Idealiter worden de vaste planten op hetzelfde moment geplant als de rozen. Op die manier bestaat er geen gevaar dat de wortels van de roos later door zware grondbewerking worden beschadigd.

Andere onderwerpen

De meningen over de juiste manier om rozen te snoeien zijn even uiteenlopend als - vaak - fel omstreden. Maar wat het juiste tijdstip betreft, bestaat er tenminste een eenvoudige, vrij objectieve regel uit de Fenologische Tuinkalender (waarmee data voor regelmatig tuinieren kunnen worden vastgesteld op basis van natuurverschijnselen): Rozen worden gesnoeid in de lente, als de forsythia in bloei staat.

Ontdek nu

Augustus en september zijn de beste tijden om pioenen te verdelen en te verplanten (ook pioenen). Dit mag echter alleen worden gedaan als de planten op de oude plaats minder vitaal worden en minder bereid zijn om te bloeien. In principe zijn het zeer langlevende planten die lange tijd op dezelfde plaats kunnen staan. Bartiris, kerstrozen en daglelies kunnen nu ook worden verdeeld.

Ontdek nu

Om ervoor te zorgen dat de rozen gezond en krachtig blijven en dat de remontantvariëteiten in de herfst goed kunnen bloeien, hebben ze na de eerste bloeiperiode in juni een sterke bijbemesting nodig.

Ontdek nu