Niewsbrief

Tuinjaar

Eerste bloemenzaaiingen in de vollegrond

Wanneer de grond in maart langzaam is opgewarmd en opgedroogd, kunnen de eerste zaden buiten worden gezaaid. Een goed zaaibed moet daarvoor na de winter niet diep worden bewerkt, omdat de grond nu goed is bezonken en de nodige capillaire buisjes heeft gevormd die zorgen voor voldoende watertoevoer voor de zaailingen en jonge planten uit diepere bodemlagen.

Uitrusting:

  1. Zaden: Gezonde, kiemkrachtige zaden van bloemsoorten die geschikt zijn om vroeg in maart te worden gezaaid.
  2. Gereedschap: Gereedschap voor het ondiep losmaken van de grond (cultivator, rolcultivator, platte frees, hark of handeg), hark, schop.
  3. Accessoires: plantdraad, etiketten, transport- of kruiwagen, eventueel vliesdoek of mobiele planttunnel, vochtbestendige werkhandschoenen.

Instructies: bloemen zaaien

  • Maak de grond ondiep** (de bovenste 3 tot 5 cm) los met een cultivator of hark. Indien nodig aanvullen met rijpe compost en egaliseren met een hark. Als de bemestingstoestand van de bodem niet bekend is, moet een bodemanalyse worden uitgevoerd of laten uitvoeren.
  • Vervolgens met een hark (met de korte kant omgedraaid), een platte frees of een wiedmachine ** rijen trekken en deze in groeven verdiepen** (afstand tussen de rijen 20 tot 25 cm afhankelijk van de plant, diepte van de groeven 2 tot 5 cm). Zo recht en evenwijdig mogelijke rijen, die kunnen worden getrokken met behulp van gespannen touwtjes of langs een plank, maken het schoffelen en scheiden later gemakkelijker.
  • Verdeel de zaden zo gelijkmatig mogelijk en zorg ervoor dat er geen zaden overlappen of heel dicht bij elkaar liggen: Enerzijds bespaart dit het latere werk van het vormgeven, en anderzijds ontwikkelen zaailingen zich beter als zij voldoende ruimte hebben. Ze groeien meestal sneller, zijn gezonder en ontwikkelen een sterker wortelstelsel. Goed zaaien gebeurt door de zaden als een knijper met de vingers vast te pakken of voorzichtig (door te tikken) uit het zaadzakje te schudden. Zeer fijne zaden zijn gemakkelijker te zaaien als ze worden gemengd met licht zand.
  • Gebruik een hark om voorzichtig losse grond over de zaadrijen te trekken en druk aan met de achterkant van het gereedschap. Dit zorgt ervoor dat holten in de grond dichtgroeien en het zaad goed contact heeft met de grond ("bodemafsluiting").
  • Markeer de zaadrijen met de lege zaadzak of een etiket.
  • Bij droog weer moet het zaaibed nu constant vochtig worden gehouden.
  • Als bescherming tegen plotselinge koudeperiodes of aanhoudende hevige regen Houd vliesdoek of een plantentunnel klaar als afdekking.
Hint:

Afhankelijk van het weer, de klimaatzone, de bodemgesteldheid en het microklimaat van de tuin, kunnen bijvoorbeeld klaprozen of mallows in de loop van de maand worden gezaaid.

Maak de grond los en verwijder onkruid

Verspreid compost en egaliseer de grond

Scheid zaailingen die te dicht bij elkaar staan