Niewsbrief

Tuinjaar

Aanplanten van wijnstokken

Aanplanten van wijnstokkenAanplanten van wijnstokken

Clematis behoren zeker tot de mooiste inheemse klimplanten. Sommige zijn overblijvend en klimmen slechts zwak, andere groeien tot in de kruinen van hoge bomen. Ze kunnen worden geplant in de herfst van september tot november of in het voorjaar van maart tot begin mei.

Het is nodig:

 1. Planten: Houtlianen (houd bij uw keuze rekening met de standplaats, de groeiwijze en de hoogte).
 2. Gereedschap: graafvork, spade, schop.
 3. Accessoires: bakje voor het dompelen van de planten, gieter met sproeikop, vochtbestendige werkhandschoenen.
 4. Meststoffen en bodemtoevoegingen: gekruide, rijpe compost, zand voor zware grond, steenmeel voor lichte grond, mulchmateriaal (of "clematisvoet" van klei).

Instructies:

Aanplanten van wijnstokkenAanplanten van wijnstokken
 • Bereid de grond één tot twee weken voor de geplande plantdatum voor, zodat de losgemaakte grond tegen die tijd weer tot rust is gekomen en zo wordt voorkomen dat de plant er later in wegzakt.
 • Maak hiervoor de grond grondig en diep los met een spitvork. Dit is vooral belangrijk als de bosrank dicht bij het huis wordt geplant (bv. langs een regenpijp). De grond is er meestal zwaar verdicht en gedeeltelijk vervuild met bouwpuin. Meng daarom ongeveer de helft van de uitgegraven grond van het plantgat met gestorte compost - indien mogelijk de bovenste laag grond, die later bij het planten aan de bovenkant weer wordt opgevuld.
 • Zo nodig te zware grond verbeteren met zand, te lichte grond met steenmeel. Boswijnstokken geven de voorkeur aan een losse, goed gedraineerde, voedselrijke leemgrond met een gelijkmatige bodemvochtigheid. Sommige soorten zoals Clematis texensis of Clematis viticella geven de voorkeur aan een vrij zure grond (rond pH 5), de meeste andere soorten hebben een neutrale tot licht alkalische standplaats nodig. Te droge bodems en bodems met stilstaand vocht moeten worden vermeden.
 • Aanplanten bij bewolkt weer indien mogelijk, om de planten overmatige droogtestress te besparen.
 • Gebruik een spade of schop om een voldoende groot plantgat te graven. Op moeilijke plaatsen waar grootschalige grondverbetering nodig is, is dit een kuil van 50 x 50 x 50 cm, anders is 30 x 30 x 30 cm voldoende. Maak de grond en de zijwanden van de plantkuil los voor een goede waterafvoer; voeg zo nodig een drainagelaag van steenslag toe bovenop de grond.
 • De kluit moet goed vochtig zijn voor het planten. **Plaats de plant (met pot) in een bak met water tot de kluit volledig verzadigd is met water en er geen luchtbellen meer verschijnen. Wanneer u de plant uit de pot haalt, moet u ervoor zorgen dat de kluit niet beschadigd raakt en uit elkaar valt. Dit zou het moeilijk maken voor de plant om te groeien.
 • Plant zo diep mogelijk, zodat één tot twee paar ogen in de grond zitten en de wortelbasis ongeveer 10 cm onder het bodemoppervlak ligt. De ogen die onder de grond liggen, dienen als "reserve": als de bosrank bovengronds ooit beschadigd wordt, kan hij uit deze knoppen weer uitlopen.
 • Voeg bij het planten geen minerale meststoffen of mest toe,** aangezien dit een snelle (vezel)wortelontwikkeling zou belemmeren. Er kan echter ook goed verteerde compost, steenmeel of zeewiermeel door worden gemengd.
 • Vul de grond opnieuw aan en druk de plant goed aan met uw handen of voet. De plantplaats moet iets lager liggen dan verharde gebieden in de buurt (paden bijvoorbeeld), zodat regenwater van daaruit kan weglopen naar het wortelgedeelte van de plant.
 • Water grondig na het planten. Als hiervoor een kan wordt gebruikt, zorg er dan voor dat de sproeikop zo is bevestigd dat de grond niet wordt weggespoeld.
 • Clematis hebben een "koele voet" nodig, d.w.z. de wortelzone moet in de schaduw staan. Het is echter beter om de onderbeplanting die vaak voor dit doel wordt aanbevolen, te vervangen door een schaduwrijke bodembedekker door royaal een mulchlaag aan te brengen of een speciale "clematisvoet" van klei te maken. De vaak snelgroeiende bodembedekkers vormen een aanzienlijke concurrentie voor de pas geplante clematis en leiden vaak tot moeilijkere groeiomstandigheden in plaats van betere. Een 7 tot 10 cm dikke mulch van schorssnippers of versnipperd tuinafval biedt dezelfde voordelen, maar onderdrukt de groei van onkruid en houdt het vochtgehalte van de bodem op peil doordat er minder water verdampt.