Niewsbrief

Bijenvriendelijke tuin

In totaal zijn er in Duitsland ongeveer 570 wilde verwanten van de gewone honingbij. Wilde bijen, waartoe overigens ook de hommel behoort, zijn van enorm belang voor de land- en tuinbouw. Het zijn veel effectievere bestuivers dan de "bezige bijtjes" waar we gewoonlijk aan denken. Tomatenplanten worden bijvoorbeeld uitsluitend door wilde bijen bestoven. Alleen al in Duitsland staat de helft van de wilde bijen echter op de Rode Lijst van bedreigde diersoorten. Met weinig moeite kan iedere tuinier een effectieve bijdrage leveren aan de bescherming en het behoud van de harige insecten. Daartoe behoort vooral het planten van bijenweideplanten die geschikt zijn voor de locatie en gedurende het hele seizoen gevarieerd voedsel bieden. Bij gebrek aan natuurlijke beschutting moeten nestelgelegenheden worden ingericht die ruimte bieden voor het grootbrengen van de jongen en bescherming bieden tegen vorst en regen. Zonder chemicaliën in de tuin kan ook de regeneratie van bijen worden ondersteund. In ons assortiment vindt u tal van producten voor actieve bijenbescherming - in de zin van noodzakelijke onmiddellijke maatregelen.

Literatuur

Een ernstige zaak. Bijensterfte

Het belang van bijen voor de menselijke voedseleconomie is immens: de overgrote meerderheid van fruit, groenten en voedergewassen wordt alleen geproduceerd omdat iemand voor de bestuiving zorgt. In Azië wordt hiervoor in toenemende mate een beroep gedaan op de mens; het succes van deze pogingen is beperkt. In de meeste delen van de wereld is de honingbij daar nog steeds verantwoordelijk voor, en daarom vormt de bijensterfte, die nog maar gedeeltelijk wordt begrepen, een bijzondere bedreiging voor onze voedselvoorziening. Er zijn verschillende redenen aangevoerd voor de massale dood van de dieren. Parasieten zoals de varroamijt en de pas ontdekte vlieg Apocephalus borealis, die haar eitjes rechtstreeks in de bijen legt, spelen een belangrijke rol. Beiden kunnen virussen en schimmelziekten overbrengen. Aangetaste dieren verliezen hun oriëntatie en kunnen de weg terug naar de korf niet meer vinden.