Niewsbrief

Tuinjaar

Bodembewerking aan het begin van het tuinseizoen

Het vroege voorjaar is de tijd om de grond te bewerken voor het komende seizoen; op voorwaarde dat de grond vorstvrij en niet te nat is. Na de koude winter is de grond tot rust gekomen en heeft de vorst - ook wel vorstschade genoemd - de grovere kluiten gebroken tot fijne kruimelige grond.

Het is nodig:

 1. Gereedschap: cultivator, zaaitand, handeg of hark, hark, schop.
 2. Accessoires: opvangbak voor stenen en onkruid, transport- of kruiwagen, werkhandschoenen.
 3. Meststoffen en bodemtoevoegingsmiddelen: rijpe compost, afgegoten mest of een andere organische meststof, op lichte gronden bentoniet, op zware gronden zand, eventueel gesteentemeel en/of kalk (volgens een bodemanalyse in opdracht van een laboratorium of een in de handel verkrijgbare snelle test).

Instructies

 • Trek door de grond met een cultivator, zaaitand, handeg of hark, peuter grotere stenen en overgebleven onkruid of gewasresten eruit.
 • Indien nodig verbetert u de grond met meststoffen of bodemtoevoegingsmiddelen (Hoeveel meststof nodig is, moet ongeveer om de drie jaar worden bepaald door middel van een bodemanalyse. Zo kan worden voorkomen dat voedingsstoffen zich in overmaat ophopen of dat er een tekort ontstaat. Beide leiden tot schade aan de plant of groeistagnatie).
 • Een gebruikelijke bemesting in het voorjaar bestaat uit rijpe compost, gekruide mest, hoornschaafsel of een andere organische meststof. Werk ongeveer 3 tot 4 cm diep in met een cultivator. Zeef grover compostmateriaal voor het aanbrengen.
 • Op lichte, zandige bodems werkt u met bentoniet. Dit zogenaamde bodemadditief bevordert de vorming van de belangrijke klei-humuscomplexen, die het vermogen van de bodem om water en voedingsstoffen op te slaan vergroten, de samenhang en structuur van de bodem verbeteren en leiden tot een verhoging van het permanente humusgehalte.
 • Maak zware leem- of kleigronden die vatbaar zijn voor verdichting en wateroverlast los met een extra toepassing van rijpe compost. Met behulp van dit organisch materiaal verenigen de kleideeltjes zich tot kruimels, waartussen grotere holten worden gevormd. Het luchtgehalte van de grond neemt toe, regenwater kan beter afvloeien en de planten wortelen gemakkelijker door de grond. Extra zand bijmengen, wat de waterbalans op lange termijn verbetert door ondoordringbare kleilagen los te maken.
 • Als de pH van de grond te laag is, moet kalk worden gebruikt (Een bodemanalyse of een in de handel verkrijgbare sneltest kan ook informatie verschaffen over de pH). Ongebluste kalk kan tot 14 dagen vóór het zaaien worden gebruikt, zeewierkalk kan op elk moment worden aangebracht. Breng de kalk aan op een moment dat regenval wordt voorspeld. Het is dan voldoende om het gewoon op het oppervlak uit te strooien, aangezien het dan met regen of sneeuw in de grond wordt gespoeld. Extra inlijving is dan niet nodig.
 • Verhoog zo nodig de sporenelementenbalans van de grond met een toepassing van steenmeel.
 • Als groenbemesters de grond nog bedekken, werk ze dan nu ondiep in met een cultivator of een hark, zodat de afbraak kan beginnen.

Trek door de grond, verwijder onkruid en stenen

Compost verdelen

Diepe grond losmaken met de tand van de zeug