Niewsbrief

Gutes aus Klöstern

900 jaar klooster van Klosterneuburg

"Het leven van een mens duurt 70 jaar, en wanneer het aan het einde komt, is het 80"; deze nuchtere uitspraak uit de Psalmen is na 3000 jaar nog steeds gerechtvaardigd. Volgens deze berekening heeft het klooster van de Augustijner kanunnik van Klosterneuburg buiten de poorten van Wenen twaalf mensenlevens gezien, en minstens twee keer zoveel na generaties. En ook al is het tijdvak ogenschijnlijk gemakkelijker te vatten, de fascinerende omvang ervan wordt nog eens duidelijk als we kijken naar de stichtingsdatum: het jaar 1114.

Terwijl we tegenwoordig proberen een schijnbaar helder beeld te krijgen van gebeurtenissen uit het verleden door nauwgezet historische feiten te reconstrueren, maar er dan niet zelden achter komen dat we door de overvloed aan informatie eigenlijk te dicht bij het mozaïek zijn gekomen en alleen nog maar afzonderlijke puntjes of pixels zien, beschikten de Middeleeuwen over een prachtige techniek om een gebeurtenis levend te houden: de legende of sage. De combinatie van historische datum en legendarische interpretatie heeft immers tot op de dag van vandaag haar effect behouden, want de stichting van het klooster wordt nog steeds in verband gebracht met de zogenaamde Sluierlegende.

De plaats waar Leopold III op 12 juni 1114 de eerste steen legde van de collegiale kerk wordt vereenzelvigd met de plaats waar zijn echtgenote Agnes haar sluier had teruggevonden, die zij verloren gewaand had. Een teken uit de hemel in een alledaagse gebeurtenis die de markgraaf ertoe aanzette een stichting op te richten die ook vandaag nog van groot belang is. Wie naar Klosterneuburg komt, kan al bij aankomst met uitzicht op het hooggelegen klooster de drie bouwfasen onderscheiden: de gotiek aan de hand van de kerk, de late Middeleeuwen (het Leopoldihof op de foto hierboven) en het barokke complex. En het klooster is vandaag de dag nog steeds springlevend. De bijna 50 kanunniken zorgen voor 26 parochies, er zijn wetenschappelijke instituten, grote bosbouwbedrijven en niet te vergeten het wijngoed, waaraan wij met "Gutes aus Klöstern" al 14 jaar verbonden zijn. Geen twijfel mogelijk, een prachtig, zelfs statig klooster vol geschiedenis en kunst, maar ook een fascinerende structuur van relaties tussen kerk en wereld, een "toevluchtsoord en vrije ruimte van saamhorigheid", zoals het hoofd van het klooster, proost Bernhard Backovsky, het onlangs omschreef.

De oudste wijnmakerij van Oostenrijk

Als middeleeuws heerser streefde Leopold doelstellingen na die typisch waren voor zijn tijd met de stichting van het klooster, waar het onderscheid tussen religieus-kerkelijk en sociaal-politiek niet zo duidelijk was als het vandaag zou zijn. En hij stelde zijn klooster economisch veilig, o.a. door de aanleg van wijngaarden, waarvan het kernbestand in Klosterneuburg en Wenen eigenlijk al 900 jaar zonder onderbreking onder de hoede van het klooster staat. De wijngaarden in Tattendorf gaan eveneens terug tot de Middeleeuwen, maar worden pas sinds 1953 intensief bebouwd.

In 1975 verwierf het klooster de wijngaarden van de Duitse Orde in Gumpoldskirchen. Alles bij elkaar beslaat de wijngaard van het klooster Klosterneuburg tegenwoordig 108 hectare, waarvan een derde is beplant met St. Laurent-wijnstokken, die eigenlijk in de begintijd van het klooster door de kanunniken naar Oostenrijk werden gebracht en zich vanuit Klosterneuburg over andere wijnbouwgebieden verspreidden. Gevraagd naar het stilistische doel van de wijnbouw in Klosterneuburg, benadrukt wijnbouwmanager Wolfgang Hamm dat de kloosterwijn een dubbele ambassadeur van zijn herkomst moet zijn: enerzijds met betrekking tot regio en bodem, maar ook met betrekking tot het klooster als een heldere, eerlijke wijn van uitmuntend vakmanschap. Daarom heeft het klooster altijd intensief gewerkt aan de verbetering van de keldertechnologie en heeft het alle vernieuwingen ingevoerd die bijdragen tot een betere bescherming van het druivenmateriaal.

In het klooster zijn we ervan overtuigd dat het juist deze houding was en is: het stempel van de tijd op de wijn drukken - ook door het bestuderen van de ontwikkeling van de stilistiek aan de hand van het oude wijnarchief - die 900 jaar wijnbouw in het klooster Klosterneuburg voor een groot deel mogelijk heeft gemaakt.