Niewsbrief

Gutes aus Klöstern

Bloemsierkunst

Het werk als ontwerper van bloemsierkunst bevat voor mij een zeer belangrijk punt, dat ook mijn kloosterleven kenmerkt, de "Discretio", de juiste maat in alles. Om te kunnen ontwerpen, om kunst uit de natuur te scheppen, moet men de eigenaardigheden van elk materiaal kennen, aanvaarden en respecteren.

In mijn geval is het de plant in al zijn delen: Bloemen, stengels, bladeren, wortels, knollen. De fabriek is onze partner en bepaalt het ontwerp. De plant wordt niet in een vorm gepast, maar alle artistieke kunstgrepen van de bloemsierkunstenaar zijn erop gericht de eigenaardigheid en de bijzonderheid in vorm, kleur en beweging van de plant te tonen en te benadrukken. Daarom zie ik mijn werk als een "flirt" met de natuur, een accentueren, een tonen van de schepping en een aandacht vragen voor wat gegroeid is, wat misschien onopvallend voor ons is of wat we niet meer opmerken omdat het al jaren bij ons is. In mijn werk ben ik altijd gefascineerd geweest door de technieken van het oosterse binden, vooral door hun eenvoud en milieuvriendelijkheid, waarbij "eenvoudig" niet moet worden verward met "lapidair".

Rikka. Gereduceerd tot het absoluut noodzakelijke

Rikka, de techniek die gebruikt wordt om het boeket in de bogler vaas te maken, is een manier van vaten vullen die mij zeer dierbaar is geworden. Oorspronkelijk werd het alleen gebruikt door boeddhistische en shinto-gelovigen om hun huisaltaren te versieren en om de uitersten in de schoonheid van de natuur te laten zien. Hier wordt alles wat het oog zou kunnen afleiden, alles wat "misleidend" zou kunnen zijn, weggenomen en teruggebracht tot het absoluut noodzakelijke. Door deze abstractie komen beweging, individuele contrasten, kleur en vorm tot hun recht en worden één met het kleivat. Het aardewerk is gemaakt van gegroeide aarde en wordt door het zwoegen van de mens tot iets nieuws gevormd, zoals het in de liturgie staat, en in zijn oorspronkelijkheid wordt het de basis waarop planten groeien. Voor mij is dit ook altijd een bijzondere uitdaging en een mooi symbool voor heelheid. Wij kunnen het ook overbrengen naar onze cultuur, werken met onze vazen van plaatselijke klei en gebruik maken van de planten die in onze weiden en tuinen groeien.

Rikka, de techniek die gebruikt wordt om het boeket in de bogler vaas te maken, is een manier van vaten vullen die mij zeer dierbaar is geworden. Oorspronkelijk werd het alleen gebruikt door boeddhistische en shinto-gelovigen om hun huisaltaren te versieren en om de uitersten in de schoonheid van de natuur te laten zien. Hier wordt alles wat het oog zou kunnen afleiden, alles wat "misleidend" zou kunnen zijn, weggenomen en teruggebracht tot het absoluut noodzakelijke. Door deze abstractie komen beweging, individuele contrasten, kleur en vorm tot hun recht en worden één met het kleivat.

Het aardewerk is gemaakt van gegroeide aarde en wordt door het zwoegen van de mens tot een nieuw aardewerk gevormd, zoals in de liturgie staat, en in zijn oorspronkelijkheid wordt het de basis waarop planten groeien. Voor mij is dit ook altijd een bijzondere uitdaging en een mooi symbool voor heelheid. Wij kunnen het ook overbrengen naar onze cultuur, werken met onze vazen van plaatselijke klei en gebruik maken van de planten die in onze weiden en tuinen groeien.

Op die manier kunnen we via de bloemsierkunst een diepere toegang tot onze leefruimte vinden. Voor mij als monnik is het ook belangrijk dat mijn werken voortkomen uit het werken met Gods schepping. Dit werk is voor mij meer en meer een voorrecht geworden, omdat ik "Zijn" werk in mijn werk mag laten zien. Psalm 22 zegt: "Want Hij heeft het werk gedaan." Door deze houding verdwijnt al het andere naar de achtergrond, en is de show het enige dat van belang is, het enige dat doorslaggevend is, de aandacht vestigen op de bloesem.

Het vat, ook een artistiek werk, treedt op de achtergrond door te absorberen wat de plant wil laten zien. Op die manier hoeft het werk geen voorstelling of een of andere gewenste toestand op te leveren, het kan er gewoon zijn, zodat ik als toeschouwer zelf kan ontdekken wat het mij persoonlijk kan zeggen, of het zijn gewoon juwelen. Doelloos zijn, maar niet zinloos, dat is ook een cruciaal onderdeel van onze levenshouding in de Benedictijnse gemeenschap. Daarom ontwerp ik met materialen uit de natuur en plaats ik ze in een sacrale context.

Door onze dagelijkse diensten in de kerk en in de loop van het kerkelijk jaar, heb ik altijd andere ontwerp-gelegenheden, andere tijden en stemmingen die ik op mijn eigen manier kan becommentariëren. Mijn heilige bloemsierkunst dient de overdracht van het Evangelie, de lofprijzing van God en het welzijn van de mensheid.

Br. Stephan Oppermann OSB, staatsgediplomeerd ontwerper voor bloemsierkunst in de abdij van Maria Laach