Menu
Niewsbrief

De LED gloeilamp

De LED gloeilampDe LED gloeilamp

Toen de EU in 2009 het einde aankondigde van de beproefde gloeilamp voor huishoudelijk gebruik en compacte fluorescentielampen als de nieuwe redder propageerde, wachtten wij rustig op de volgende evolutionaire stap, want ook toen hoefde je geen profeet te zijn om de verdere ontwikkeling van de LED-technologie (light-emitting diode) te herkennen als de eigenlijke weg naar de toekomst.

Tenslotte heeft ook de verlichtingsindustrie, die tot dan toe niet bepaald was geschokt door technologische omwentelingen, haar inspanningen opgevoerd om de prestaties en de lichtkwaliteit van LED's op een zodanig peil te brengen dat zij geschikt en dus aanvaardbaar zouden zijn voor ruimteverlichting. De aandacht verschoof meer en meer naar zogenaamde retrofitlampen, die in plaats van conventionele lampen kunnen worden gebruikt in alle armaturen met standaardfittingen (E 27, E 14, enz.). Vanaf dat moment was de hoofddoelstelling een betaalbare LED-lamp met het lichtrendement van een 60-watt gloeilamp (d.w.z. ongeveer 800 lumen).

Aangenaam licht. Een kwestie van het spectrum

Het licht van de gloeilamp wordt, net als dat van de zon, opgewekt door warmte en vertoont een lichtspectrum dat voor het menselijk oog vertrouwd is en als harmonieus wordt ervaren (boven). Het licht van de fluorescentielamp daarentegen vertoont een rafelig spectrum met weinig pieken en nauwelijks een rode component, hetgeen bijdraagt tot de perceptie dat het licht vals en synthetisch is en dat de kleuren niet "juist" zijn (midden). Het lichtspectrum van de LED-gloeilamp (onder) daarentegen staat veel dichter bij het licht van de gloeilamp: het ziet er even natuurlijk en coherent uit.

Dit doel is nu bereikt met de ledgloeilamp, in een vorm die maar al te bekend voorkomt. Op het eerste gezicht lijkt hij precies op de klassieke gloeilamp - als de eerste auto van een koets zonder paarden. Op deze manier hebben de LED gloeilampen dezelfde stralingshoek als hun voorgangers met gloeidraad.

Opvolger van de klassieke gloeilampOpvolger van de klassieke gloeilamp

De vorm ligt dan ook voor de hand, omdat de meeste van de in gebruik zijnde armaturen zijn ontworpen om het licht te richten voor lampen met precies deze vorm. Het licht zelf wordt echter op een heel andere manier geproduceerd. In plaats van een gloeidraad bevindt zich in de lamp een glazen drager (het zogenaamde substraat), waarin zich een groot aantal minuscule chip-diodeparen bevindt en een fluorescerende laag die hoofdzakelijk uit fosfor bestaat en die voor de gewenste lichteigenschappen zorgt. Op die manier benadert hij de waarden van de klassieke gloeilamp wat de essentiële fotometrische parameters betreft:

LED-armatuurLED-armatuur
  • Het lichtrendement van de 6,5 W gloeilamp is een goede 800 lumen (lm), waardoor het gelijk is aan dat van zijn tegenhanger, de 60 W gloeilamp.
  • De lichtkleur is 2.700 Kelvin (K) vergeleken met 2.600-2.700 K voor de gloeilamp.
  • De kleurweergave-index (CRI) bedraagt meer dan 80, de gloeilamp haalt waarden tot 100.
    Deze aspecten maken de gloeilamp tot een groot succes, zowel formeel als technisch, en zeker de favoriet voor de echte opvolger van de gloeilamp.
LED Filament Lamp goud gelaktLED Filament Lamp goud gelakt

Bij de selectie van de gloeilampen die wij aanbieden, hebben wij - overeenkomstig de destijds door ons geformuleerde voorwaarden - gekozen voor lampen die 1) de eigenschappen van de gloeilamp zo dicht mogelijk benaderen, 2) dimbaar zijn en 3) niet duur zijn. Maar we moeten twee scheutjes water bij de wijn doen: Wat de dimbaarheid betreft, zijn er compromissen; door het lage stroomverbruik is dit alleen volledig gegarandeerd in combinatie met nieuwere dimmers of LED-dimmers (een tabel met compatibele dimmers vindt u in het desbetreffende artikel).

En: de lampen worden allemaal in China geproduceerd, wat niet verwonderlijk is aangezien de ontwikkeling ervan in handen was van Taiwanese en Chinese bedrijven en de essentiële octrooien daar in handen zijn.

Menu