Menu
Niewsbrief

Bescherming van egels in de tuin

Bescherming van egels in de tuinBescherming van egels in de tuin

Het idee om de eigen tuin in dienst te stellen van het welzijn van dieren is zeker niet nieuw, maar blijft actueel door de achteruitgang van natuurlijke habitats. Zo vallen egels, die vroeger algemeen voorkwamen, nu onder de federale wet ter bescherming van diersoorten. In het wild zijn er steeds minder schuilplaatsen voor egels, en daarom wendt een deel van de overblijvende populatie zich tot huis-tuinen voor een schuilplaats.

Aangezien zij daar als nuttige insecten fungeren, wordt de noodzakelijke dierenbescherming gecombineerd met een voordeel voor de tuin: Egels eten slakken, engerlingen, insecten en wormen en dragen zo ook bij tot een natuurlijk evenwicht. Maar een goed begrepen bescherming van de egel is om een andere reden nog dringender: met goede bedoelingen worden dieren waarvan wordt aangenomen dat ze ziek of te zwak zijn, in de herfst vaak weggehaald uit hun voorouderlijke omgeving, zelfs als ze daar betere overlevingskansen zouden hebben. En last but not least worden egels ernstig bedreigd door de toenemende verkeersdrukte (in Duitsland worden jaarlijks 500.000 dieren overreden).

Wat kan er gedaan worden?

Een natuurlijke tuin is een essentiële bijdrage tot de instandhouding van de egel. Hij heeft bewegingsvrijheid nodig; omheiningen en borders moeten doorlatend zijn, lichtputten moeten met een rooster worden afgedekt.

EgelEgel

Als er een egel in de tuin verschijnt, geeft dit ook aan dat hij dicht bij de natuur staat. Dit houdt in dat chemische producten helemaal moeten worden vermeden; egels kunnen bijvoorbeeld worden gedood door slakken die met slakkenkorrels zijn vergiftigd. Natuurlijke stapels dood hout of stenen, of een geschikt egelhuis, bieden beschutting voor de winter; voederen is normaal niet nodig.

Zoals alle wilde dieren moeten egels zo veel mogelijk met rust gelaten worden. Inspannende verzorging doet hen meer kwaad dan goed; het dier moet ook zo veel mogelijk in zijn vertrouwde omgeving worden gelaten. U vindt veel meer informatie op www.pro-igel.de.

Ons woningaanbod

Egelhuis Keramiek

Het egelhuis hier is gemaakt van gebakken keramiek met een hoog vuurklei additief, waardoor het permanent vorstbestendig en stabiel is tegen invloeden van buitenaf, warm en droog van binnen. Het egelhuis wordt op een rustige plaats in de tuin gezet en bedekt met aarde, bladeren, stro en schorsmulch.

Egelhuis Lariksbos

Geplaatst op een beschutte plaats, biedt het een rustplaats voor de egel. De vierkante ingang met de neergelaten luifel houdt ongenode gasten buiten, en aan de achterkant kan een klep worden geopend voor het vullen met gedroogde bladeren en voor het af en toe schoonmaken van de binnenkant van het huis.

Meer inspiratie

Menu